Styrelse / 240620

Ny i styrelsen: Rebecca Bergcrantz

Skap har tre nya styrelseledamöter, och vi vill förstås presentera dem och ställa ett par frågor! Träffa Rebecca Bergcrantz!

Vad tycker du är det viktigaste för Skap att arbeta med för att hjälpa våra medlemmar?

Vår redan sårbara yrkesgrupps existens hotas just nu mer än tidigare och jag tycker det är viktigt att vi stärker medvetenheten om värdet av vårt yrke och varför vi behövs i ett välmående och demokratiskt samhälle. Detta gör vi genom att organisera oss och samarbeta med andra institutioner och föra fram våra budskap till politikerna. Vi har också ett ansvar att bevara upphovsrätten när den alltmer missbrukas samt att bredda Skap geografiskt, genremässigt och när det gäller könsfördelning och mångfald. Ju fler vi är i denna community desto starkare blir vi i tider då vindarna går åt fel håll.

Vilken typ av påverkansarbete eller frågor brinner du mest för?

Jag brinner för mångfald och att den dolda bredd av olika uttryck i vårt land ska få mer utrymme på större plattformar. Jag skulle vilja se att mindre (och större) arrangörer får mer stöd till att boka bredare och på så sätt inte tvingas styras av försäljningssiffror. Jag tycker att populärmusiken lider mycket av den rådande strukturen där man antingen ”får allt” eller i princip betalar för att spela. Vi behöver ge mer exponering till den typ av musik som inte ligger på Topp 50 då det sällan är där allt som förtjänar att höras finns. Jämställdhet kommer även alltid att ligga mig varmt om hjärtat –  jag drömmer om en bransch fri från uråldriga hierarkier som vi alla kommer tjäna på att verka i tillsammans. 

Har du några förändringar du drömmer om att genomföra (litet eller stort!) i Skap?

Jag vill givetvis lära mig allt jag kan om hur styrelsearbetet inom Skap verkligen ser ut och utifrån det kommer jag förstå vilka förändringar jag önskar. Det jag vet nu är att jag skulle vilja bredda Skap geografiskt och få med fler utanför Stockholms inre krets i vår community. 

Vad har du för planer med ditt eget komponerande/musicerande under närmaste året?

På sistone har jag gått tillbaka till mina rötter och spelat en del jazzgig och har mer inbokat i år. Inom hjärteprojektet Raindear planerar en stor audiovisuell show till 2025 där jag kombinerar elektronisk musik med orkesterinstrument och utforskar textur, form och vandrande ljud i stora monumentala ljudlandskap. Denna show känns lite som mitt livsverk. I övrigt är jag på gång med att släppa en ny singel i höst som helt klart är en banger =) 

Foto: Isabell Wedin

Träffa också:

Lina Nyberg

Jennie Abrahamson