Dra reglaget till önskat årtal.
1955
1955
2020

Varje år delar vi ut ett trettiotal priser till kompositörer och textförfattare inom alla musikaliska genrer som varierar från år till år beroende på var våra kollegor skapat. Det är förmodligen årets mest givande stunder för oss då vi naturligtvis älskar att uppmuntra skickliga musikmakare till fortsatt skapande.

Ovan kan du se alla Skaps pris- och stipendiemottagare från 1955 till 2020. Här kan du läsa om de senaste årens priser, vinnare och motiveringar:

2023

2022

2021

Skap administrerar även ett antal fonder ur vilka det varje år delas ut stipendier. Fonderna är Fred Winters Minnesfond, Skaps Stipendiefond till Evert Taubes Minne (upphörd), Skaps jubileumsfond, Sven Paddocks Minnesfond och Ejnar Westlings Understödsfond. Stipendiesumma i Skaps samtliga fonder är 40 000 kronor.

Skap medverkar även i externa jurys pris- och stipendienämnder, dessa varierar från år till år men omfattar bland annat Thore Erlings minnesfond, Ulf Peder Olrogs minne, Karl Gerhards jubileumsfond, Nordic Film Composers Awards, Guldbaggen, Camille Awards, Manifest och Ted Gärdestad-stipendiet.

    Tipsa om musikskapare för Skappriser!