DOKUMENT OCH RAPPORTER

Nedan kan du ladda ner Skaps viktiga dokument. Våra policyer och stadgar ligger även på egna sidor.

Årsredovisningar:
2023 / 2022 / 2021 / 2020 / 2019 / 2018 / 2017 / 2016 / 2015 / 2014 / 2013 / 2012 / 2011 / 2010 / 2009 / 2008 / 2007 / 2006

För medlemmar:

Utläggsredovisning

Rapporter

”Jag gör inte world, jag gör pop”
Online
PDF
PDF (engelska)

Cisac Global Collections Report 2018

Jämlikt skapande 2020
Online
Ladda ner som PDF

Upphovsrätt och avtal på Svenska musikutbildningar
Ladda ner som PDF