Utbildning är förstås en av Skaps viktigaste områden och vi erbjuder seminarier, workshops, låtskrivar-camps, mentorprogram och mycket annat. Som medlem i Skap får man dessutom löpande information om nyttiga utbildningar, föreläsningar och debattpaneler för musikskapare som arrangeras av andra.

Din Musikbusiness är en plattform för utbildning, information och stöd till alla unga musikskapare men med extra fokus på personer i socioekonomiskt utsatta områden. Plattformens aktiviteter projektleds av Ametist Azordegan i samarbete med Skap och hjälper unga och aspirerande upphovspersoner att förstå sig på musikrättigheter och -juridik samt musikbranschens infrastruktur. 

Digitala tjänster och sociala medier har sedan ett antal år förstärkt ”gör det själv”-kulturen inom musiken, men det har blivit tydligt att det bland en ny stor skara självständiga musikskapare saknas kunskap om musikbranschens olika delar – framför allt kring avtal och upphovsrätt men även hur man utan ett bolag i ryggen manövrerar sin musikkarriär. Din Musikbusiness skapades för att motverka de negativa erfarenheter av musikbranschen unga skapare riskerar på grund av denna kunskapsbrist. Vårt yttersta mål är att bidra till positiva erfarenheter och långsiktiga yrkesbanor för unga musikskapare från socioekonomiskt utsatta områden som riskerar att få allt sämre erfarenheter av musikbranschen just på grund av kunskapsbrist. Vi verkar därför för jämlikhet och likvärdiga chanser inom musiken.

Gäster under åren: Amir Chamdin, Salla Salazar, Petter, Supreme, Oskar Linnros, Sarah Dawn Finer, Vic Vem, Tityo, Matte Caliste, Babak Azrami, Min Stora Sorg, Rebecca & Fiona, Pato Pooh, Kristian Riffo, Silvana Imam, Astma, Rocwell

Event: Din Musikbusiness är sedan 2013 ett årligt event där publiken får genomgångar i musikjuridik, upphovsrätt och avtalsrätt. De får information om de aktörer som utgör branschens infrastruktur och hur de kan använda sig av dessa. På evenemangen intervjuas etablerade aktörer såsom låtskrivare, artister och branschfolk som berättar och ger tips kring musikskapande och -karriär. Vi bereder också plats för mer dagsaktuella debatter, diskussioner och reformerande lösningar inom musikens värld.

Stipendium: 2020 började även Din Musikbusiness dela ut stipendiet Creative Juice på 20 000 kr som går till en ung person ”som visar på begåvning, initiativförmåga och strävan efter kunskap i självständig verksamhet”. Priset har gått till Modo Banja (2020), Venus Anon (2021), Shadi G. (2022) och Josef Slunge (2023). verka andra i samma riktning.

Din musikbusiness hemsida kan du signa upp dig för nyhetsbrev och om du följer dess Instagram får du löpande matnyttig information kring upphovsrätt, avtal och andra saker som du som musikskapare inte kan vara utan. Prenumerera och följ omedelbart!


MENTORPROGRAM

En låtskrivares karriär består sällan av 40 timmars arbetsveckor och 5 veckors semester. Intensiva perioder av arbete varvas med perioder med mindre jobb. Kreativitet kan vara svår att krysta fram. Så hur gör man för att kunna leva på sitt skapande på ett hållbart sätt? Vi tror att ett mentorprogram från proffs till proffs kan vara en nyckel till att lära av varandra för att både orka, hitta strategier för, och få insikter om hur man skapar ett hållbart musikliv.

För andra året startar vi ett program där du som mentor får chansen att hjälpa en annan människa att växa och få en hållbarhet i sitt skapande. Du som adept kommer få nya infallsvinklar och nya synsätt. I alla mentor- och adeptrelationer sker ett ömsesidigt givande och tagande och de flesta mentorer upplever det som minst lika värdefullt som adepten. Så ta chansen att både vara med och utveckla dig själv och programmet!

Här kan du läsa vad de tidigare deltagarna tyckte om programmet!

(Sista ansökningsdagen för den senaste omgången var 22 augusti 2023!)

Skaps mentorprogram är ett nätverks- och kunskapshöjande initiativ från proffs till proffs – på olika nivåer inom olika kunskapsområden. Vi följer ett ”klassiskt” mentorskapsupplägg med samtal mellan två individer som ni själva styr efter era behov. Både mentorn och adepten är professionella musikskapare som kan lära av varandra. Mentorn har dock ett mer uttalat uppdrag att dela med sig av sin kunskap till adepten, vars behov och frågor ligger till grund för samtalen.

Målet för dig som deltagare är din individuella utveckling – hur du får till och tar hand om en långvarig karriär inom musikbranschen. Det är en chans att utöka dina kunskaper genom att lära dig av en kollega och inte styras av musikindustrins ”praxis”.

Alla Skapmedlemmar kan söka, samt aktiva musikskapare som är Stimanslutna och har haft en avräkning om minst 200 kronor per år de senaste tre åren. Det viktigaste är att du är intresserad av din medmänniska, vill dela med dig av din kunskap och lära dig nytt.

När ansökningsperioden är slut samlar vi ihop alla ansökningar och matchar ihop de deltagare vi tror kan ha störst utbyte av varandra. Ibland kan ni ha liknande erfarenheter, ibland kan ni arbeta i helt olika fält – men vi vill att ni ska kunna lära av varandra och ha nytta av det i ert yrkesliv inom musiken. Ju noggrannare du beskriver dina förväntningar desto bättre matchning kan vi göra.

Programmet september 2023 till juni 2024

Du förbinder dig till 3-4 gemensamma träffar och 9-10 individuella träffar/samtal med din kollega, samt att delta i en utvärdering.

  • Ansökningstiden är 29 juni-22 augusti
  • I början av september skickar vi ut vilka som får plats på programmet
  • 21 september startar programmet med en obligatorisk utbildningsträff för både mentorer och adepter på Skaps kansli i Stockholm.
  • 25 september håller vi digital workshop för enbart mentorer
  • Under september till januari ses ni för era individuella träffar, det bör vara ca 5-6 st
  • 8 februari har vi en avstämningsträff på Skaps kansli
  • Under februari till maj ses ni för era individuella träffar, det bör vara ca 4-5 st
  • 4 juni är det en avslutningsträff på Skaps kansli och ni kommer också att få fylla i en utvärdering

Med reservation för ändrade datum.

Kostar det något?
Nej – det är helt gratis för medlemmar. Viss ersättning utgår även till mentorn som får ett uppdrag. Vi ger även ett fikabidrag på upp till totalt 500 kronor per deltagarpar vbid inlämnade kvitton. Medlemmar som har lång resväg till de gemensamma träffarna (10 mil utanför storstockholm) får reseersättning på upp till max 1200 kronor per träff.

Vad händer om jag inte kommer överens med den jag har matchats ihop med?
Vi har hjälp av en mentorskapsexpert, Andreas Lindström från Generation XYZ, som kommer utbilda alla deltagare för att skapa rätt förutsättningar och förväntningar. Andreas kommer även att kunna ge råd och stöd längs vägen så att ni kan komma vidare i era samtal vid behov. Alla deltagare får även en handbok med råd och stöd.