Utbildning är förstås en av Skaps viktigaste områden och vi erbjuder seminarier, workshops, låtskrivar-camps, mentorprogram och mycket annat. Som medlem i Skap får man dessutom löpande information om nyttiga utbildningar, föreläsningar och debattpaneler för musikskapare som arrangeras av andra.

Din Musikbusiness är en plattform för utbildning, information och stöd till alla unga musikskapare men med extra fokus på personer i socioekonomiskt utsatta områden. Plattformens aktiviteter projektleds av Ametist Azordegan i samarbete med Skap och hjälper unga och aspirerande upphovspersoner att förstå sig på musikrättigheter och -juridik samt musikbranschens infrastruktur. 

Digitala tjänster och sociala medier har sedan ett antal år förstärkt ”gör det själv”-kulturen inom musiken, men det har blivit tydligt att det bland en ny stor skara självständiga musikskapare saknas kunskap om musikbranschens olika delar – framför allt kring avtal och upphovsrätt men även hur man utan ett bolag i ryggen manövrerar sin musikkarriär. Din Musikbusiness skapades för att motverka de negativa erfarenheter av musikbranschen unga skapare riskerar på grund av denna kunskapsbrist. Vårt yttersta mål är att bidra till positiva erfarenheter och långsiktiga yrkesbanor för unga musikskapare från socioekonomiskt utsatta områden som riskerar att få allt sämre erfarenheter av musikbranschen just på grund av kunskapsbrist. Vi verkar därför för jämlikhet och likvärdiga chanser inom musiken.

Gäster under åren: Amir Chamdin, Salla Salazar, Petter, Supreme, Oskar Linnros, Sarah Dawn Finer, Vic Vem, Tityo, Matte Caliste, Babak Azrami, Min Stora Sorg, Rebecca & Fiona, Pato Pooh, Kristian Riffo, Silvana Imam, Astma, Rocwell

Event: Din Musikbusiness är sedan 2013 ett årligt event där publiken får genomgångar i musikjuridik, upphovsrätt och avtalsrätt. De får information om de aktörer som utgör branschens infrastruktur och hur de kan använda sig av dessa. På evenemangen intervjuas etablerade aktörer såsom låtskrivare, artister och branschfolk som berättar och ger tips kring musikskapande och -karriär. Vi bereder också plats för mer dagsaktuella debatter, diskussioner och reformerande lösningar inom musikens värld.

Stipendium: 2020 började även Din Musikbusiness dela ut stipendiet Creative Juice på 20 000 kr som går till en ung person ”som visar på begåvning, initiativförmåga och strävan efter kunskap i självständig verksamhet”. Priset har gått till Modo Banja (2020), Venus Anon (2021), Shadi G. (2022) och Josef Slunge (2023). verka andra i samma riktning.

Din musikbusiness hemsida kan du signa upp dig för nyhetsbrev och om du följer dess Instagram får du löpande matnyttig information kring upphovsrätt, avtal och andra saker som du som musikskapare inte kan vara utan. Prenumerera och följ omedelbart!