RÅDGIVNING

En av Skaps huvudsakliga verksamheter är rådgivning. Vi bistår framför allt våra medlemmar med juridisk och ekonomisk rådgivning. Det kan gälla kontrakt/avtal, upphovsrättsliga eller rent affärsmässiga frågor. På vår Kunskapsbank ligger uppdaterad information kring våra medlemmars vanligaste frågor – titta gärna om svaret på din fråga finns där innan du hör av dig!

Juridik

Undrar du om avtal eller upphovsrätt? Vi erbjuder alla våra medlemmar fördjupad juridisk hjälp och rådgivning. Som medlem får du gratis hjälp av vår juridiske rådgivare när du har frågor kring förlagsavtal, beställningsavtal eller annat som har med upphovsrätt att göra. 

Som Stimansluten har du nu också möjlighet att få en timmes juridisk rådgivning. Hör av dig till Skaps juridiska rådgivare Andreas Wendén på juridik@skap.se och tänk gärna på att du behöver kunna styrka att du är ansluten till Stim, till exempelvis med en skärmdump från ”Mina sidor”.

Fem snabba frågor med Skaps jurist Andreas Wendén:

Vad är din bakgrund?
”Jag är jurist med examen från Juridicum i Lund och har ett förflutet som musikskribent, dj, konsert och klubbarrangör i Malmö och Köpenhamn. Jag har dessutom jobbat som label manager på musikbolaget La Vida Locash i Stockholm då jag bland annat jobbade med Adrian Lux, Alexis Weak och Noonie Bao. Verkat som musikjurist i över tio år.”

Vad kan du hjälpa musikskapare med?
”Framför allt avtal och upphovsrättsliga frågor.”

Vilken är den vanligaste frågan du får?
”Kan du kolla igenom det här avtalet så att det är okej, tack.”

Vilken borde vara den vanligaste frågan?
”Vad innebär ’life of copyright?'” 

Vad tror du kommer vara den viktigaste frågan för musikskapare (inom ditt värv) de närmaste tre åren?
”Implementeringen av upphovsrättsreformen och vad denna kommer att innebära i praktiken, inte minst då reformen innehåller större krav på transparens när det gäller intäkter och en möjlighet att förhandla om avtal.” 

Ekonomi

Anna Berkius Kolte och Magdalena Lilja är Skaps ekonomiska rådgivare sedan 2016. Stim-anslutna och Skaps medlemmar kan höra av sig till dem med sina frågor. Den ekonomiska rådgivningen är kostnadsfri och en Skaps mest uppskattade förmåner. Du når dem på ekonomi@skap.se

Fem snabba frågor med Skaps ekonomiske rådgivare Anna Berkius Kolte:

Vad är din bakgrund? 
Egenföretagare sedan 40 år, auktoriserad redovisningskonsult, medlem i FAR – Föreningen Auktoriserade Revisorer – har utbildat i många år och har erfarenhet av att bokföra och utbilda inom den konstnärliga sektorn sedan 2011.

Vad kan du hjälpa musikskapare med? 
”Frågor av ekonomisk karaktär – hjälp vid kommunikation med Skatteverket, royaltyfrågor, momsfrågor, frågor kring bokslut och deklaration.”

Vilken är den vanligaste frågan du får? 
”Moms och EU-moms, traktamenten och reseräkningar, sjukpenninggrundande inkomst, ombildning från enskild firma till aktiebolag.”

Vilken borde vara den vanligaste frågan? 
Om moms! Och milersättning och traktamenten, som många glömmer trots att de är skattefria.

Vad tror du kommer vara den viktigaste ekonomiska frågan för musikskapare de närmaste tre åren?
Skatteverket har gjort nya tolkningar av avdrag för resor. Tidigare så kallade ’inspirationsresor’ granskas nu som vilken resa som helst i en näringsverksamhet och det har gjort att kraven på underlagen ökat. Annars är det upphovsrättsliga frågor som kommer att betyda mest.