OM SKAP

Read about Skap in English

Skap bildades 1926 och är en medlemsförening för Sveriges musikskapare med cirka 1 600 professionella medlemmar – de flesta aktiva musikskapare och kompositörer inom alla genrer. Föreningen arbetar för att stärka upphovsrätten och genom den förbättra musikskapares inkomstmöjligheter och även artistiska yttrandefrihet. Föreningen är tillsammans med FST och Musikförläggarna en av de tre föreningar som innehar två fasta styrelseplatser vardera i Stims styrelse, för att representera rättighetshavarna.

Skap delar in sitt arbete i fyra huvudsakliga områden: 

Påverkansarbete

Både nationellt och internationellt finns det mycket arbete vi som upphovspersoner behöver göra för att visa på upphovspersonernas relevans i musikbranschens ekosystem. För oss kan det tyckas självklart att musikskapare ska vara de som skördar frukt av de intäkter musiken genererar för alla i vår näringskedja, men det är alltjämt svårt att få industrin att i handling hålla med. För att förbättra villkor och pengaflöden arbetar vi därför hårt för att beslutsfattare på alla nivåer ska ta hänsyn till upphovsrätten och förstå att den behöver moderniseras för att framför allt digitala tjänster ska förmås att göra rätt för sig. Det är en uppförsbacke, inte minst på grund av att våra motparter ofta är världens mäktigaste och rikaste multinationella företag. En viktig framgång de senaste åren för oss musikskapare har varit att få igenom det så kallade Upphovsrättsdirektivet inom EU, som när det har vunnit laga kraft i medlemsländerna kommer att påverka musikskapares rättigheter till det bättre och tvinga de digitala jättarna till bättre ersättningar och större transparens.

Kollektiv förvaltning

Lagen om Kollektiv förvaltning av upphovsrätt är en lag som trädde i kraft 1 januari 2017. Den kollektiva förvaltningen förenklar licensiering och stimulerar musikalisk mångfald, vilket genom sitt sätt att förvalta de insamlade pengar som upphovsrättsligt skyddade verk genererar och  fördelas till upphovspersoner. Med en stor, bred och kvalitativ repertoar kan också upphovsrättsällskapen förenkla för sina kunder med en licens för ”all” musik och för sina medlemmar bidra till en högre prissättning genom starkare förhandlingssits när tariffer skall sättas. 

Utbildning 

Utbildningar av alla slag har tagit plats i Skaps försorg under årens gång, för våra medlemmar som ges möjligheter att utvecklas ytterligare i sina karriärer på olika sätt, och i externa uppdrag då vi utbildar i upphovsrätt och annan branschkunskap, bland annat genom initiativet Din Musikbusiness, som riktar sig mot unga musikskapare från socioekonomiskt eftersatta områden. Då Skapmedlemmar är rutinerade musikskapare och oftast redan etablerade i branschen handlar de interna utbildningarna om produktion och ljudteknik, ny teknologi, avtalsrätt och inspiration på olika sätt. Att skriva låtar är våra medlemmar redan proffs på – Skaps utbildningar kan bidra till att dessa låtar skrivs, och når ut, oftare och enklare – samt skyddas och förvaltas så bra som möjligt när de väl är släppta!

Stipendier & priser

Föreningen fördelar varje år förhållandevis stora resurser till förtjänstfulla musikskapare i alla genrer, både för aktuella prestationer och livsverk. Dessa uppmärksammas alltid i nationell media och delas ut på något av Skaps medlemsevenemang, då kollegor från hela landet samlas.

Samarbeten i Sverige och världen

Det svenska musikundret kräver förstås mycket närvaro och aktivitet, både nationellt och internationellt. I Sverige arbetar föreningen med andra organisationer i ett antal nätverk som exempelvis KLYS och Musiksverige, och i ett globalt nätverk av upphovspersoner och musikskapare genom den Brysselbaserade organisationen European Composer & Songwriter Alliance, ECSA, och UNESCO-grundade International Music Council, IMC. I IMC innehar Skaps ordförande Alfons Karabuda dessutom ordförandeskapet och skapar därigenom ypperliga förutsättningar för föreningen att nå ut i världen – och låta världen nå svenska musikskapare!

Medlemmar

Då datalagstiftningen GDPR begränsar oss från att lista alla våra medlemmar men bland hederspristagare och -medlemmar återfinns bland andra Hans Alfredson, Benny Andersson, Lars Berghagen, Gullan Bornemark, Monica Dominique, Bo Göran Edling, Håkan Elmquist, Ingela ”Pling” Forsman, Alf Hambe, Nils Lindberg, Max Martin, Bengt Nyquist, Georg Riedel, Jeja Sundström, Björn Ulvaeus, Roger Wallis, Olle Adolphson, Percy Ahnhem, Stikkan Anderson, Margot Borgström, Thore Ehrling, Tomas Funck, Karl Gerhard, Fritz Gustaf Grafström, Bengt Hallberg, Bengt Haslum, Gugge Hedrenius, Lennart Hellsing, Einar Hylin, Roland Levin, Gunnel Linde, Hans Nordmark, Eric Olauson, Povel Ramel, Ingemar Samsioe, Johan ”Shellback” Schuster, Helga Schött, Thore Skogman, Fritz Gustaf Sundelöf, Evert Taube, Bengt-Arne Wallin, Sven Wilson

Skaps styrelse

Anders Wollbeck
Styrelseordförande sedan 2024 (styrelseledamot sedan 2016). Mandatperiod 2024-2027.
anders.wollbeck@skap.se

Örjan Strandberg
Styrelseledamot 1990-2005 och sedan 2017. Mandatperiod 2022-2025.
orjan.strandberg@skap.se

Emanuel Olsson
Styrelseledamot sedan 2022. Mandatperiod 2023-2026.
emanuel.olsson@skap.se

Karin Beckérus
Styrelseledamot sedan 2023. Mandatperiod 2023-2026.
karin.beckerus@skap.se

Pär Frid
Styrelseledamot sedan 2023. Mandatperiod 2024-2025.
par.frid@skap.se

Jean-Paul Wall
Styrelseledamot sedan 2024. Mandatperiod 2024-2025 (fyllnadsval).
jeanpaul.wall@skap.se

Jennie Abrahamson
Styrelseledamot sedan 2024. Mandaperiod 2024-2026 (fyllnadsval).

Rebecca Bergcrantz
Styrelseledamot sedan 2024. Mandatperiod 2024-2025 (fyllnadsval).

Lina Nyberg
Styrelseledamot sedan 2024. Mandatperiod 2024-2025 (fyllnadsval).