Medlemsförsäkringar

Om du blir sjuk och inte kan arbeta, om ett instrument går sönder, om datorn blir stulen eller studion brinner ner – som medlem i Skap kan du försäkra dig och din verksamhet så att du är skyddad ifall någonting skulle hända.  

Försäkringar som erbjuds:

Kombinerad företagsförsäkring för verksamheten (inkluderar Brand, Inbrott, Vatten, Avbrott, Ansvar, Rättsskydd samt Allrisk). I grundskyddet ingår Allriskförsäkring i Hela Världen för exempelvis dator, ljudutrustning, mikrofoner och mobiltelefon som medlemmarna har till hjälp i sitt arbete. Försäkringen gäller företagare såväl som a-skattare.

Reducerad företagsförsäkring (inkluderar Brand, Inbrott, Vatten, Ansvar och Rättsskydd). Denna försäkring kan vara lämplig för dem som arbetar hemma. Försäkringen gäller företagare såväl som a-skattare.

Instrumentförsäkring (Allriskförsäkring i hela världen). Försäkringen gäller företagare såväl som a-skattare.

Sjukavbrottsförsäkring (ger ersättning till företagets fasta kostnader vid långtidssjukskrivning). Gäller enbart företagare.

Försäkringslösningarna har Skap tagit fram tillsammans med försäkringsmäklare L-E Gefvert AB.