Styrelse / 240619

Ny i styrelsen: Lina Nyberg

Skap har tre nya styrelseledamöter, och vi vill förstås presentera dem och ställa ett par frågor! Träffa Lina Nyberg!

Vad tycker du är det viktigaste för Skap att arbeta med för att hjälpa våra medlemmar?

Det är väldigt svåra tider just nu ekonomiskt för de flesta musikskapare. Skaps roll att stötta med stipendier och priser och att fungera som nätverk och community kan vara helt avgörande för många.

Vilken typ av påverkansarbete eller frågor brinner du mest för?

Vi måste utbilda kulturpolitikerna löpande (i takt med att det kommer nya) i hur våra arbetsförhållanden ser ut. Jag upplever att det finns många missuppfattningar runt hur det är att arbeta professionellt som musikskapare.

Jag anser också att den föreslagna sammanslagningen av Konstnärsnämden och Kulturrådet är något som, om det genomförs, djupt kommer skada det professionella musiklivet ytterligare, som ju redan är hårt åtgånget av först pandemin och nu rejäla nedskärningar. Skap behöver även kommunicera och samverka direkt med så väl andra organisationer i musiklivet som de båda ovan nämnda myndigheterna för att samlat och inför kultur-, utbildnings- och näringsdepartementen klargöra vilka förutsättningar som behövs för att Sveriges musikskapare ska kunna verka, just nu, men även med framåtblick.

Har du några förändringar du drömmer om att genomföra (litet eller stort!) i Skap?

Att vi medlemmar kan få möjlighet att mötas och nätverka i ett större sammanhang så som Skaps årssammankomster var förr.

Vad har du för planer med ditt eget komponerande/musicerande under närmaste året?

Jag släpper platta och turnerar med ett nytt projekt som hyllar den tyske legenden Kurt Weill i höst, och ska även komponera ny musik till stumfilm för stråkkvartett och sång.

Finns det något innehåll (läsning, filmer, poddar etc) som du vill dela med dig av till kollektivet – kan handla om musik, musikskapande eller kultur (eller för all del vad som helst som är nyttigt för musikskapare!)?

Jag har länge arbetat aktivt för jämställdhet och inkludering i musiklivet och kan rekommendera föreningen IMPRA (som jag var med och startade 2006) och dess webbsida där det även finns tips och toolbox om man vill förkovra sej. www.impra.se
I det ämnet, finns även panelsamtal om jämställdhet, ”Musikliv i Balans” på webben. Jag projektledde dom på Musikverket 2011-12. De ligger fortfarande uppe här, och de är tyvärr fortfarande aktuella.

Foto: Elvira Glänte

Träffa också:

Jennie Abrahamson

Rebecca Bergcrantz