Medlem / 240328

Beslut från årsstämman 2024!

Måndag 25 mars gick Skaps stämma av stapeln och medlemmarna kunde delta antingen på plats på The Node i Stockholm eller digitalt. 117 medlemmar fanns på röstlängden som upprättades i VoteIT, varav 11 genom fullmakter. Tack till alla engagerade medlemmar som var med både på stämman och minglet efteråt då Skaps avgående ordförande Alfons Karabuda tackades av, efter 17 år på ordförandeposten, med ett överraskningsprogram som styrelsen arrangerade. Nedan följer några av de beslut som stämman fattade.

Ny ordförande och ny styrelseledamot

Vi välkomnar Skaps nya ordförande och en ny ledamot till styrelsen. Stämman valde att besluta mot valberedningens förslag och istället välja Anders Wollbeck till ordförande. Jean-Paul Wall valdes in som ny ledamot och Anna Berglund samt Pär Frid valdes om ytterligare ett år. Läs mer om våra nya i styrelsen:

Pressmeddelande: Anders Wollbeck vald till Skaps nya ordförande
Musikindustrins 4 snabba: Anders Wollbeck, ny ordförande Skap

Ny i Styrelsen: Jean-Paul Wall

Skaps styrelse består därmed i sin helhet av:
Anders Wollbeck, ordförande (2024-2027)
Anna Berglund (2024-2025)
Pär Frid (2024-2025)
Ayesha Quraishi (2022-2025)
Örjan Strandberg (2022-2025)
Emanuel Olsson (2023-2026)
Namo Marouf (2023-2026)
Karin Beckérus (2023-2026)
Jean-Paul Wall (fyllnadsval 2024-2025)

Årsavgift 2024

Stämman beslutade att årsavgiften för 2024 är oförändrad:

  • 1000 kronor för ordinarie medlem
  • rabatterad avgift om 500 kronor för medlemmar från det år de fyller 67 år
    Årsavgiften dras på Stimavräkningen någon gång under innevarande år i det fall denna vid ett och samma tillfälle når upp till minst 1000 kronor. Om din medlemsavgift inte kan dras på din Stimavräkning kommer du att få ett mail med inbetalningsuppgifter i början av året därpå.

Valberedning och revisorer

Till föreningsrevisorer valdes, på valberedningens förslag, Billey Shamrock Gleissner till ordinarie (nyval) och Patrik Remann till suppleant (nyval).

Till ny valberedning valde stämman att delvis besluta mot valberedningens förslag. Stämman valde Sophia Ersson (nyval), Christian Jonson (nyval), Dan Bornemark (nyval), Matilda Bådagård (nyval) och Sibille Attar (omval).

Vi tackar vår avgående föreningsrevisor Pierre Ström och våra avgående ledamöter i valberedningen för många år i Skaps tjänst!

Ny hedersmedlem

Stämman beslutade även att enhälligt utse Alfons Karabuda till hedersmedlem i föreningen.

Protokollet i sin helhet kommer att sändas till alla medlemmar senare i vår.