Påverkansarbete / 211208

Alfons omvald som IMC-president

Skaps ordförande Alfons Karabuda blev i dag den 8 december omvald till president för det av UNESCO grundade International Music Council (IMC), världens största nätverk för musikorganisationer och -institutioner som representerar över 600 miljoner medlemmar från alla delar av musiklivet.

IMC:s styrelse skriver så här i sin nominering av Alfons Karabuda till organisationens generalförsamling som i år hölls digitalt:

”Members of the IMC Board are honoured to nominate Alfons Karabuda for the incoming IMC presidency. As the current IMC President, Karabuda has demonstrated his outstanding leadership skills and has earned both our respect and admiration. The expertise and accomplishments gained by Karabuda through his extensive professional work as a composer, and through his outstanding leadership in numerous organizations, have put him in a unique position to guide us skillfully through the years ahead. Karabuda’s passion in advocating for the Five Music Rights globally is woven through all his activities. As IMC Executive Board members, we are confident that Karabuda will lead us boldly into the future as we rebuild through the ongoing presence of a global pandemic.”

Alfons Karabuda kommenterar förtroendet:

”Det är en mycket stor ära att ha fått fortsatt förtroende att leda världens största musiknätverk. IMC:s medlemmar sträcker sig över hela världen och består av alla delar i den musikaliska näringskedjan. UNESCO grundade IMC 1949 för att i en tuff efterkrigstid bygga broar och värden genom musik och kultur.” 

”Idag står musik och kultur inför större utmaningar än på mycket länge på grund av Covid19 och de restriktioner som har drabbat vårt område hårdare än de flesta.”

”Vi behöver likt efterkrigstiden då IMC grundades bygga broar, men nu inte bara mellan länder utan också mellan kulturens aktörer, och med samhällets beslutsfattare för att tillsammans åtgärda de brister i kulturens infrastruktur som Covid så tydligt blottlagt.”

”Det är en ära att tjäna IMC som president i organisationens kamp för att återupprätta kulturens värde och plats i samhället genom att främja konsten generellt och musiken specifikt.”

”Vårt utgångsläge är lika starkt som våra avsikter: genom IMC-plattformen delar vi kunskap och passion i områden vilka jag anser vara extremt viktiga, så som att försvara musikalisk mångfald och alla människors tillgång till kultur.”

Nya pressbilder på Alfons Karabuda (Fotograf: Tobias Regell/Cameralink)