Vi jobbar för dina rättigheter som låtskrivare, både nationellt och internationellt och för att du ska ha möjligheter och förutsättningar att jobba med det du är bra på – skapa musik! 

FÖRMÅNER

Detta (och mer!) får du som Skapmedlem:
→ Workshops, utbildningar, medlemskvällar.
→ Kraftiga rabatter för medlemskap hos The Node.
→ Möjlighet att nyttja Skaps lägenheter i Paris och södra Spanien till självkostnadspris.
→ Gratis rådgivning inom ekonomi, avtal och andra juridiska frågor.
→ Ersättning om du bor utanför Storstockholm och behöver resa för att delta i Skaps aktiviteter.
→ Trygga försäkringar för att skydda dig och din utrustning.
Låna studio och boende i Visby.
→ Rabatt på gym- och gruppträning på House of Shapes.
→ Bli en del av ett globalt nätverk av musikskapare som tillsammans jobbar för musikskapares rättigheter.

Kriterier:
→ Du måste ha varit ansluten till Stim eller motsvarande utländsk organisation i minst tre år. 
→ Du måste ha haft minst 200 kr/år i Stimintäkter under dessa tre år.

Kostnad:
→ Årsavgift: 1 000 kr. Vanligtvis dras medlemsavgiften på Stimavräkningen – om denna inte når upp till summan vid något tillfälle under året får du i stället en faktura efterföljande år.
→ Medlemmar som har fyllt 67 år erbjuds fullt medlemskap till halva priset (500 kr) eller kostnadsfritt begränsat stödmedlemskap som innebär att man avstår från nyttjande av medlemslägenheter och aktiviteter finansierade av medlemsavgifterna, reseersättning samt att rösta på årsstämman. Du får automatiskt fullt medlemskap till halva priset från det år du fyller 67 år. Om du istället önskar kostnadsfritt begränsat stödmedlemskap kontaktar du Skap på info@skap.se. Ditt val löper sedan på till dess att du meddelar oss annat. Erlagda medlemsavgifter återbetalas inte.
→ När du ansöker om medlemskap godkänner du, förutsatt antagning, att att din årliga medlemsavgift dras från din Stimavräkning enligt Skaps stadgar.

Ännu inte berättigad?
→ Om du inte når upp till intäktsgränsen rekommenderar vi att du går till Skaps mediasida och prenumererar på ett eller flera av våra nyhetsbrev så får du massor av information om aktiviteter och Skaps arbete även fast du inte är medlem (ännu!) …

Bli även medlem med rösträtt i Stim!
→ Vi rekommenderar alla Skaps medlemmar att även bli medlem med rösträtt i Stim – inte ”bara” ansluten alltså – då kan du vara med och påverka ännu mer för Skaps räkning när viktiga beslut kring din ekonomi och framtid ska tas på Stims årsstämma! Läs mer och ansök om detta här!

Gör så här för att bli medlem:

1. Logga in på Mina sidor på stim.se

2. Gå till Utbetalningar och stöd > Mina Stimpengar.

3. Ta en skärmdump som visar de senaste 3 åren.

4. Fyll i formuläret här och ladda upp skärmdumpen.

5. Skicka in!

När du ansöker om medlemskap godkänner du att Skap hanterar dina personuppgifter och skickar ut medlemsinformation med e-post och post. I integritetspolicyn står hur vi hanterar dina personuppgifter på ett säkert sätt i enlighet med GDPR och sparar dina uppgifter för att kunna handlägga din ansökan och ditt medlemskap. Du godkänner också, förutsatt antagning, att din årliga medlemsavgift dras från din Stimavräkning enligt Skaps stadgar.