Medlem / 201020

Mitt år/Emma Ahlberg Ek

2020 blev inte som någon tänkt sig. Inställda spelningar och turnéer, uppskjutna inspelningar och låtskrivar-sessions, karantän i stället för social inspiration. Skaps medlemmar är förstås drabbade av året som gått, var och en på sitt sätt. Vi gör en check-in under ett par veckor med några av dem. Fjärde intervjuobjektet är Emma Ahlberg Ek – folkmusiker och musikskapare.

Vad har förändrats i ditt yrkesliv sedan våren?
”Väldigt mycket har förändrats sedan i mars, då jag insåg att hela kalendern plötsligt var helt blank. Hela grunden i mitt yrke har skakats om och jag har känslan av att flyta omkring lite planlöst nu. När allting blev inställt ställdes kreativiteten mer än vanligt på sin spets för att få det att gå ihop ekonomiskt, men också att behålla sin konstnärliga meningsfullhet och riktning. Den här jobbrutinen att ligga långt före i tanken, planera spelningar nästa år, tänka ut nästa projekt – den är liksom bortryckt under fötterna nu.” 

Vad tänker du om regeringens åtgärder och stöd till kulturarbetare?
”Det är en lättnad att kunna söka krisstöden, även om stödpaketet är inte tillräckligt för att täcka de inkomstbortfall som kulturarbetare drabbats av. Men till syvende och sist vill väl alla utöva sitt yrke, och jag längtar efter en signal från regeringen att kulturen värdesätts högre. Därför känns det hårt nu när restriktionerna för publikantal inte lättas upp när så mycket annat ändå får fortgå nästan som vanligt.”

Kan du själv försörja dig på musiken?
”Min försörjning kommer till största delen från spelningar så det funkar ju inte nu, jag har några enstaka. Men jag undervisar mycket istället.” 

Hur ser du på de kommande 6 månaderna; vad hoppas du ska hända, och vad kommer du själv göra?
”Vid det här laget tror jag alla har förstått att pandemin finns och anpassar sina liv efter detta nya som kommer pågå ett bra tag. Arrangörer fixar publikinsläpp med bra avstånd och handsprit i varje hörn, folk tar sitt ansvar på väg till konserterna och så vidare. Jag hoppas att regeringen gör det lite lättare för oss att kunna leva och jobba i någon slags normalitet trots detta otäcka virus. Varför skulle inte förutsättningarna kunna anpassas efter hur smittkurvorna ser ut i olika delar av landet? Det hoppas jag ska hända.”

Ser du några exempel på uppfinningsrikedom och innovation inom branschen för att överleva arbetsmässigt under dessa omständigheter?
”Om det är något som den här branschen härbärgerar så är det uppfinningsrikedom och innovation. Det är kanske förutsättningen för att kunna jobba med det vi gör. Det har blivit så tydligt i denna kris, alla kämpar med allt de har. Streamingkonserter, utomhusarrangemang, arrangörer som gör så fina lösningar för att folk tryggt ska kunna komma. Men efter senaste beskedet om att restriktionerna ännu inte ska lättas börjar jag känna mig orolig över hur detta kommer påverka oss och branschen på djupet. Det känns mycket svårt nu.”