Upphovsrätt / 191217

SVT, Epidemic Sound och credit – dags att öka trycket

Skap har åtskilliga gånger under de senaste åren lyft den mycket viktiga frågan kring hur Epidemic Sound med SVT:s hjälp bygger sitt varumärke. När bolagsnamnet Epidemic Sound exponeras i stället för namnen på den eller de som faktiskt har komponerat musik för en teveproduktion frångår SVT kompositörernas ideella rätt. En rätt som tydliggjorts i samband med den moderniserade upphovrätten (EU:s upphovsrättsdirektiv) – ett uppenbart olagligt förfarande.   Detta är inte vad de skattemedel som finansierar SVT är avsedda för och vi uppmanar därför nu SVT att genom sin styrelse omedelbart upphöra med tillvägagångssättet.   Skaps ordförandes väldelade senaste inlägg kring frågan hittar ni här.   Eftersom vi fortfarande inte har sett några förändringar kring detta lyfter vi nu upp det på EU-nivå via ECSA som vi innehar ordförandeskapet i. Idag går organisationen därför ut med skrivelsen ”ECSA strongly condemns the malpractices of Epidemic Sound and its disrespect for fundamental authors’ economic and moral rights”  som avser lyfta frågan hos samtliga EU-länder.