Medlem / 190614

Nu utbetalas notkopieringsersättningen från Kulturskolan

342 upphovspersoner i Skapkollektivet (varav 100 medlemmar) erhåller kopieringsersättning från Kulturskolan för läsåret 2017/18. Kopieringsersättningen gäller kopierade noter i Kulturskolan. Den individuella ersättningen, som Skap betalar ut bland annat via Stimavräkningen 17 juni, varierar mellan 500 kr och 140 000 kr. Totalt betalar Skap i år ut drygt 1,7 miljoner kronor i kopieringsersättning från Kulturskolan.

Kopieringsersättningen samlas in genom avtalslicenser med Bonus Copyright Access och fördelas enligt underlag från Kulturskolorna och i enlighet med Skaps policy som beslutades av Skaps stämma 2017. 
Läs mer om Bonusmedel här.