Medlem / 181005

Hovrätten ändrar tingsrättens friande dom

conny_alfons_hovratt

En oenig hovrätt ändrade på fredagen tingsrättens friande dom mot Skap och Skaps ordförande Alfons Karabuda. Beslutet innebär att hovrätten väljer att se annorlunda på myndighetspersoners närvaro på vårfesterna under åren 2012-2014 och dömer Skap och dess ordförande till företagsböter respektive dagsböter.

Vi kommer att överklaga domen, säger advokat Conny Cedermark som företrätt Skap. Inte minst det faktum att två av tre juristdomare ville ogilla åtalet gör att jag bedömer möjligheterna att HD medger prövningstillstånd som goda.

 
Det var i december 2017 som en enig tingsrätt friade samtliga inblandade i det påstådda mutfall som myndigheterna drivit sedan 2015. På grund av fallets principiella karaktär överklagades dock den friande domen av åklagare Alf Johansson och under september månad hölls förhandlingarna i hovrätten.
 
Klockan 11 på fredagen kom också beskedet att hovrätten ändrar tingsrättens friande dom – samtliga inblandade döms för givande respektive tagande av muta.
 
– Jag är förvånad, säger Conny Cedermark. Och i någon mening är jag inte ensam om den slutsatsen. Att två av tre juristdomare i hovrätten anser att det som åtalats inte ens är kriminaliserat, ser man inte varje dag. 
 
– Men ska man ändå se något glädjande med domen så är det att hovrätten faktiskt konstaterar att det inte varit fråga om mutor av typiskt slag. Snarare motiverar rätten sin dom med att samhället måste kunna ställa särskilt höga krav på myndighetsföreträdare och att en särskild försiktighet därför måste gälla när det gäller förmåner till sådana personer. 
 
Även Skaps ordförande Alfons Karabuda överraskades  av fredagens besked.
 
– Det är klart att vi helst av allt hade velat lägga det här till handlingarna idag. Inte minst för att processen skapat en osäkerhet om umgängesformerna i kulturlivet som drabbar våra medlemmar. Men nu får vi ladda om till nästa akt, dvs att överklaga domen till HD.
 
Överklagandet ska vara inlämnat till HD allra senast den 2 november 2018.
 
Hovrättens dom innebär att Skap ska betala en så kallad företagsbot på 100 000 SEK medan Alfons Karabuda döms att betala 30 dagsböter á 1000 SEK samt erlägga 500 SEK till Brottsofferfonden.