Medlem / 180913

Ny medlem: Arvid Ingberg

Varför gick du med i Skap?
— Jag har under de senaste åren lagt mer och mer av min tid på musikskapande, och har landat i att det är genom komposition jag kan uttrycka mig som bäst. Jag har gått in i en satsning med mitt musikkollektiv, och vill att komposition ska få vara en stor del av min yrkesverksamhet. Därför vill jag också vara medlem i Skap, för att vara en del av denna viktiga organisation. Det känns bra att både kunna ta del av, och bidra till, dess verksamhet. Det är viktigt att kompositörer och textförfattare har en gemensam röst, då vår position som upphovspersoner ständigt behöver försvaras och förklaras.

Vad fick dig att börja skriva musik?
— Att skriva musik har alltid varit en stor del av mitt musicerande. Jag känner att jag trivs som bäst när jag får komponera musik, och sedan spela den själv, i ett eller annat sammanhang. Anledningen till att jag började var nog att det ganska tidigt gick upp för mig vilka oändliga möjligheter det finns, när jag kan använda kunskap och inspiration till att skapa något nytt. Att spela musik är en uttrycksform, och att komponera en annan. Jag har alltid haft ett stort behov av att kombinera dessa två delar.

Har du något spännande på gång som du vill berätta för Skaps medlemmar?
— Ja! Den 27 september 2018 släpps mitt musikkollektiv Tall Tales nya album, Birch Tree Mind. Albumet innehåller dels låtar jag skrivit på egen hand, och låtar jag skrivit tillsammans med min vän Oskar Alex. Det är Tall Tales andra album, och nu börjar även arbetet med ett tredje album, som kommer att innehålla ny musik som jag skrivit under det senaste året.