Upphovsrätt / 180309

Mobiloperatör anklagas för låtstöld

ab-love-antell-collage

Igår fick vi läsa i Aftonbladet att en kopia på Skapmedlemmen Love Antell och Pär Wikstens låt använts i teleoperatören Tre:s reklam – utan deras godkännande. Vi frågar Skaps juridiska rådgivare Andreas Wendén hur han ser på saken.


Foto: Skap och Aftonbladet

– Jag tycker att Love Antell och Pär Wiksten verkar ha agerat rätt när de fick reda på det eventuella intrånget/plagiatet. Pär Wikstens förlag har kontaktat den som beställt och använt plagiatet och bett dem förklara sig och sluta använda låten. Love Antell har även gått ut med att han inte ligger bakom låten och användandet.  

Vad gör man om de ändå inte plockar ner låten?
– Om den som använt låten inte svarar finns möjligheten att kontakta den distribuerat låten och hävda att låten gör intrång. I det läget tror jag att distributören kommer agera eftersom de inte vill råka illa ut rättsligt.  Och hjälper inte detta finns ju alltid möjligheten att ta ärendet till domstol, men det kan ju bli en ganska så långdragen process. 

Är det vanligt att sånt här händer?
– Om det här stämmer i Love Antells fall vågar jag inte svara på, men det är inte ovanligt med så kallade soundalikes där någon, till exempel till en reklamfilm eller spelfilm, beställer en kopia av en låt som man gillar.

Hur ska man göra om man som Love Antell inte har något förlag? 
– Då ska man höra av sig till Skap så hjälper vi till!