Medlem / 171229

Rundabordssamtal med Spotify

skarmavbild_2017-12-29_kl

Skap bjuder in till nordiskt rundabordssamtal med  Spotify 23.e januari tillsammans med representanterna för Skap och FST föreningarnas motsvarigheter i Norden. 

På agendan står säkerställande och förbättring av data för att skapa en bättre modell för upphovspersonerna. Dagen börjar med creditfrågan. Credit som ju enligt upphovsrättslagen ä ett måste (den ideella rätten), men som alltför ofta förbises eller faller bort. Nu börjar en intensifiering av samarbete mellan upphovspersonerna och tjänsterna som använder vår musik. Spotify är först ut.

Presentation av resultat frånrundabordssamtalen kommer att presenteras under By:Larm där Skaps ordförande leder en panel i ämnet. 

Läs mer om panelen på By:Larm här>>