Upphovsrätt / 170112

Anders Wollbeck om den nya lagen för upphovsrättssällskap

Anders Wollbeck

Han har en framgångsrik karriär som låtskrivare och producent på sitt cv och du känner säkert igen honom från Skaps styrelse. Han är även suppleant i Stims styrelse och insatt som få i alla turer kring nya lagen för förvaltningen av musikskapares rättigheter som börjar gälla i och med årsskiftet. Vi har ställt tre frågor till Anders Wollbeck om hur han tror nya lagen kommer att påverka oss musikskapare.

I och med årsskiftet börjar ju ny lag för hur musikskapares rättigheter förvaltas gälla. Hur tror du att den nya lagen kommer att påverka Skaps medlemmar?
– När det gäller digital musikdistribution har det varit stort fokus i media på konsumentnytta och de digitala plattformarnas framgångssagor. Väldigt lite har skrivits om hur artisternas och framförallt upphovspersonernas ekonomiska verklighet ser ut. Därför är det glädjande att EU-kommissionen lyfter upphovspersonernas roll i den digitala näringskedjan och klargör att de digitala plattformarna har ett stort ansvar för att näringskedjan blir hållbar. Kraven på ökad transparens och rättvisa avtal är också viktiga markeringar. På sikt hoppas jag att det kommer att leda till bättre ersättningar, möjlighet att förhandla om avtal och en större förståelse för det värde som vi upphovspersoner skapar.

I Sverige är det ju som bekant Stim som förvaltar musikskaparnas rättigheter, men att vara ansluten till Stim och att vara Stim-medlem med rösträtt är ju inte riktigt samma sak, som ansluten kan man ju till exempel inte rösta på Stims årsstämma. Varför är det viktigt att inte bara vara ansluten till Stim utan också röstberättigad medlem?
– Dom flesta låtskrivare arbetar idag oerhört hårt och lägger ned massor av tid för att kunna leva på sitt yrke. Det är därför kanske inte så konstigt att engagemang i andra frågor inte alltid får första prio. Men eftersom Stim är en ekonomisk förening som har till uppgift att förvalta och bevaka det som vi skapar är det oerhört viktigt att vi alla är med och påverkar hur Stim driver sin verksamhet. Det enda sättet att kunna vara med och påverka Stims verksamhet och framtid är att bli medlem med rösträtt och att besöka Stims föreningsstämma en gång om året. Så om du inte redan har gjort det, ansök om medlemskap med rösträtt redan idag!

Slutligen, har du något tips eller någon uppmaning till Skapmedlemmar som kanske inte är så bekanta med hur Stim funkar?
– Jag skulle börja med att kolla igenom Stims hemsida och även Wikipedia för att få en översikt över vad upphovsrätt och kollektiv förvaltning är och hur Stim arbetar. Sen är det bra att gå på något av de events som Stim och Skap anordnar. Man även kontakta Stims medlemsservice om det är någon specifik fråga man undrar över, eller höra av sig till Skaps kansli.