Upphovsrätt / 161028

Transatlantiskt samarbetsavtal på plats

ad

I samband med rundabordssamtalet hos YouTube skrev ECSA och AFM & SAG-AFTRA Intellectual Property Rights Distribution Fund, en amerikansk motsvarighet till SAMI, på ett transatlantiskt samarbetsavtal. Samarbetet handlar inte minst om att utbyta information kring upphovsrätten och musikbranschens förändringar i EU och USA. Parterna kommer även agera representanter för varandra vid behov.

Ett första steg blir en gemensam workshop i början av 2017 om upphovsrätt i dataspels- och filmbranschen. Ett av huvudsyftena här blir att tillsammans motverka ytterligare uppluckring av upphovsrätten inom spelbranschen och att kompositörer till dataspel kan vara kvar i den kollektiva förvaltningen.

Läs mer på ECSA:s webbplats >>