Påverkansarbete / 160928

Skaps ordförande bloggar om lyckat möte med ministern

foto_linus_glanzelius
Igår träffade Skaps ordförande Alfons Karabuda och Skapmedlemmen Björn Ulvaeus Sveriges EU- och handelsminister Ann Linde, och Skap kan rapportera om ett lyckat möte med ministern. Läs Alfons egna ord om mötet här! 


Foto: Linus Glanzelius

Alfons Karabudas egna ord om ministermötet:

Som ni kanske läst så blev jag och kollegan/Skapmedlemmen Björn Ulvaeus inbjudna till möte med Sveriges EU- och handelsminister igår, och jag kan rapportera om ett bra och fruktbart möte, där vi diskuterade mång frågor som är avgörande för oss upphovspersoner.

Efter vår debattartikel i AFTONBLADET fick vi som sagt till ett möte med Ann Linde som ville träffa oss, och tajmingen är naturligtvis bästa möjliga, med upphovsrättsreformen som EU-kommissionen kommunicerade förra veckan. Reformen är positiv för oss upphovspersoner och inte minst ett kvitto på Skaps att hårda arbete inom EU gett resultat.

Björns kunde med sin gedigna erfarenhet ge en tydlig bild av vilka rättigheter som gjort det möjligt för honom och Benny Andersson att skapa låtar som blivit musikikoner. Jag pratar såklart om upphovsrätten.

På gårdagens mötesagenda fanns förslagen till rättvisa kontrakt och transparens mellan avtalsparter, som ju är en förutsättning för vårt fortsatta skapande. Vi diskuterade också den viktiga frågan om sund konkurrens i det digitala landskapet där nu jättar som YouTube och Facebook på grund av ett undantag i lagen kan få laglig rätt att inte betala för sig. Frågan om sund konkurrens är inte bara en kärnfråga för oss upphovspersoner utan också för YouTube-konkurrenter som till exempel Spotify.

Nu är det viktigt att vi tillsammans med våra politiska företrädare ser till att EU-kommissionens reformförslag får bästa förutsättningar att uppnå önskad effekt och inte urvattnas på vägen mot en överenskommelse mellan Kommission, Parlament och Rådet, i EU.

Vi upplevde bägge att vår EU- och handelsminister tar de här frågorna på stort allvar och vi ser fram emot att fortsätta bidra till en hållbar kreativ näring med svenska upphovspersoner i täten.