Påverkansarbete / 160219

Alfons Karabuda bloggar om tre hektiska dagar i Bryssel

img_0162

Det har varit tre hektiska dagar i Bryssel. Mitt Brysselbesök denna gång var i egenskap av ECSA:s ordförande, (the European Composer and Songwriter Alliance), och att som sådan leda ECSA:s generalförsamling. Och det var inte utan ett par fjärilar i magen eftersom ny ordförande skulle väljas, och jag som sittande ordförande ställde upp för omval. Jag därför är väldigt glad och hedrad över att återigen ha fått förtroendet att leda Europas upphovspersoner på musikområdet denna avgörande tid.

Trots syrebristen i den fullpackade aulan kände jag ett starkt och enhälligt stöd från hela generalförsamlingen, och jag kan inte nog betona hur viktigt EU är för alla upphovspersoner, för det är på Europanivå de flesta viktiga beslut om upphovsrätt fattas. Och därför känns det såklart extra glädjande att få fortsätta göra skillnad i frågor som är så viktiga, inte minst för Skaps medlemmar. I år var det fler kandidater än någonsin som ställde upp i valet och att konkurrensen om valbara platser är så stor är ett tecken på ECSA är en organisation att räkna med, som verkligen gör skillnad och påverkar där besluten tas. När jag nu får förnyat förtroende är det inte bara en tom titel på ett papper. Uppdraget som ordförande för den högst levande organisationen ECSA innebär att vi får en kontinuitet och att vi kan fortsätta driva de frågor som är så viktiga för Skaps medlemmar på en internationell nivå.

Det händer mycket i Europa just nu vad gäller upphovsrätt, tiden som ligger framför oss är förmodligen den viktigaste någonsin, och nu om någonsin har vi inte råd att tappa fart. Frågorna som avgörs berör inte bara låtskrivare utan alla rättighetsinnehavare. Klimatet har förändrats, upphovspersoner har starkt stöd från konsumenterna och nu blåser vindar som ställer krav på transparens och rättvisa villkor ifrån alla aktörer. Skap och Sverige har tagit täten i dessa frågor och vi har fått stort förtroende, och nu känns det verkligen som att det finns förutsättningar att göra verklig skillnad för varje enskild kreatör.