Medlem / 150105

Årskrönika 2014

Skaps årskrönika 2015

År 2014 blev intensivt för Skap och för svenska musikskapare. EU fastställde ett nytt EU-direktiv för upphovsrättssällskap, EU-reformen av upphovsrätten tog åter fart och här hemma kom den ideella delen av upphovsrätten i fokus när valrörelsen visade att våra folkvalda har ett och annat att lära om upphovsrätt. Skap gav jämställdhets- och mångfaldsarbetet i musikbranschen en skjuts framåt med Skapelsen, kallade branschen till aktörsmöte om fördelningen från digitala musiktjänster som Spotify, WiMP och Pandora och kunde äntligen välkomna den förste fristadsmusikern till Sverige.

Här är Skaps 2014!

 

MED Skapelsen SKRIVER VI OM MUSIKHISTORIEN

I januari lanserade Skap sitt verksamhetsfokus för 2014: Mångfald och jämställdhet. Satsningen inleddes med en workshop med bland andra musikskaparen, författaren och aktivisten Marie Selander, musikskaparna Fredrik Thomander och Elise Einarsdotter, Marie Dimberg, grundare och manager på D&D Management, Hanna Rothelius från Popkollo, Pernilla Alexandersson, vd på AddGender, och jämställdhetsminister Maria Arnholm tillsammans med politiskt sakkunniga Miriam Nordfors. I maj deltog Skaps ordförande Alfons Karabuda i ”Dancing on the (glass) ceiling”, ett panelsamtal om jämställdhet i musiklivet i Sverige och England.

   
I september lanserades Skapelsen – en sajt, en podd och en film. Med Skapelsen vill Skap berika musikhistorien, fylla i luckor, och låta fler vara med och skapa den i framtiden. Skapelsen fick stort genomslag och podcasten Skaparna utsågs av Dagens Nyheter till en av nätets bästa. Skaparnas programledare Sara Martinsson tycker att DN fattat vad Skaparna handlar om:

– DN skrev att Skaparna passar ”den som gillar att nörda ner sig i skapandeprocessen och bli peppad att själv bli kreativ”. Det kändes så himla kul att läsa, för precis så vill vi att podden ska uppfattas och kännas!

I november arrangerades konferensen “In Need of Key Changes! Music for Tomorrow” – Facing challenges for composers today i Bryssel. Skaps ordförande Alfons Karabuda ledde konferensen, som var ett samarrangemang av ECSA och Fondazione Adkins Chiti: Donne in Musica.

 

HÖG TID FÖR FAIR TRADE I DEN DIGITALA MUSIKINDUSTRIN

I november lanserade Skap ett pilotprojekt inom det internationella World Fair Trade Music-initiativet. Bakgrunden är att en färsk rapport visar att av streamingtjänsternas intäkter går försvinnande lite till låtskrivare och kompositörer.

I Nordamerika, som rapporten utgår ifrån, handlar det om att låtskrivare, kompositörer och musikförlag får dela på omkring 3 % av de intäkter som tjänsterna betalar ut till rättighetshavare, medan skivbolag och artister delar på resterande ca 97 %. Därför har Skap bjudit in till ett aktörsmöte den 16 februari 2015, det första i sitt slag, som samlar företrädare för digitala musiktjänster, skivbolag, musikförlag och intresseorganisationer för musikskapare, musiker och artister. Målet är att skapa en långsiktigt hållbar utveckling i digitala musiktjänster, en satsning som bland annat uppmärksammades av Aftonbladet.

ETT STIM I STARK UTVECKLING

Skap förvaltar tillsammans med FST och Musikförläggarna det svenska upphovsrättssällskapet Stim, som samlar in och betalar ut ersättning till låtskrivare och kompositörer. Som företrädare för musikskapare och musikförlag skyddar huvudmännen deras intressen i Stim, ett uppdrag som inte blir mindre viktigt i en tid när Stims verksamhet blir hårt ansatt inte bara av andra ekonomiska intressen, utan som en följd av detta även politiska.

Ett nytt EU-direktiv för upphovsrättssällskap som fastställdes våren 2014 ska senast 2016 ha implementerats i nationell lagstiftning. Med direktivet vill EU samordna och harmonisera den kollektiva licensieringen i Europa för att skapa förutsättningar för en digital inre marknad. Ett annat centralt syfte är att säkerställa att Europas upphovsrättssällskap fungerar effektivt för sina medlemmar. Stim har sedan länge en tätposition i det arbetet och uppfyller redan idag de flesta av de krav som ställs i det nya direktivet.

När den nya lagen väl är fastställd, är det den som Stim och andra upphovsrättssällskap har att arbeta efter. Som huvudman i Stim, och som företrädare för musikskaparna som är medlemmar i eller anslutna till Stim, har Skap därför alltsedan EU beslutade om ett nytt direktiv engagerat sig djupt i frågan.

2014 var också det år då Stim fick en ny vd. Karsten Dyhrberg Nielsen efterträdde Kenth Muldin, efter att denne lämnat sin tjänst i mars.

Under året har Stim kommit att kritiseras i media av egna medlemmar vad gäller analogifördelning av ersättningar som Stim samlar in. Som huvudman för Stim måste Skap ta den kritik som förekommer på allvar.

– Det är förstås smått frustrerande att dessa kritiker, som själva var med när Stims medlemsstämma i maj fattade beslut om att intensifiera det arbete som pågår för att minska andelen analogifördelning, därefter ändå väljer att i media framställa det som att inget arbete pågår alls. Samtidigt vill jag tacka alla de medlemmar som bidragit konstruktivt till Stims arbete under året, säger Skaps ordförande Alfons Karabuda.

RÄTT BLEV FEL OM UPPHOVSRÄTT

Musikens kraft blir inte minst tydlig i valtider. Förståelsen för att man lättare når fram med sina budskap genom att använda musik är stor – förståelsen för upphovspersonens rättigheter mindre. I årets valkampanjer användes som vanligt musik flitigt. I flera fall uppmärksammade media att det även görs utan tillstånd.

I P1-morgon fick Skaps ordförande Alfons Karabuda därför i valrörelsens slutskede reda ut vad som gäller och redan under Almedalsveckan uppmärksammade Aftonbladet brister i kunskaper om den ideella rätten, som bland annat ska skydda upphovspersonen från att hans eller hennes musik används på ett kränkande sätt.

Skap BJÖD PÅ UTBILDNING

I oktober gav Skap för andra året succéutbildningen Din musikbusiness – har du koll på dina rättigheter? tillsammans med musikjournalisten Ametist Azordegan och Andreas ”Popjuristen” Wendén. Ett hundratal musikskapare samlades för att höra Petter och Supreme diskutera musikskapares rättigheter och hur man tar sig fram i musikbranschen.

Även på Stim Music Expo den 3 november bjöd Skap på utbildning om upphovsrätt, denna gång i form av en frågesport: Rätt och fel om din musik med Ika Johannesson och Jonas Leksell.

 

REFORMERAD UPPHOVSRÄTT PÅ VÄG

I början av året lanserades en EU-kampanj för upphovsrätt – Creators for Europeen kampanj som tagits fram av Skap i samarbete med ECSA. ”Säg ja till kultur och nej till nedmontering av dina rättigheter” var kampanjens budskap till Europas musikskapare för att de skulle vara med och påverka framtidens upphovsrätt genom att besvara den öppna EU-konsultationen om upphovsrätt. Totalt redovisade kampanjen 26 000 underskrifter och 800 bidrag till konsultationen när den stängdes den 5 mars.

I juninumret av tidningen Sounds in Europe var Skaps ordförande Alfons Karabuda gästskribent och beskrev i artikeln ”Our Digital Agenda for Europe” upphovsrättens betydelse för en framgångsrik digital utveckling.

Den 6 juni talade Alfons Karabuda inom ramen för det grekiska EU-presidentskapet vid konferensen Copyright and the Digital Agenda for Europe: Current Regulations and Challenges for the Future i Aten, och i juli twittrade han en videohälsning till EU-kommissionens Neelie Kroes, ansvarig för EU:s digitala agenda, på samma tema.

Det finns starka intressen som lobbar för en försvagad upphovsrätt, affärsmodeller som bygger på att den enskilde musikskaparens rättigheter urholkas – det är nämligen från musikskaparen man vill ta den ekonomiska vinsten. På Stim Music Expo den 3 november duellerade Alfons Karabuda i en paneldebatt med Epidemic Sounds vd Oscar Högberg:

– Det är förståeligt att ett vinstdrivet bolag bygger sina affärer på det här viset. Till skillnad från Stim, som ju ägs av musikskaparna själva, ska utomstående ägare, aktieinnehavarare och riskkapitalister ha betalt. Det är enkel matematik att förstå varifrån de pengarna tas, sa Alfons Karabuda då.

 

I månadsskiftet oktober-november höll ECSA, där Skap innehar ordförandeskapet, styrelse- och årsmöte i Skopje, Makedonien. Bland de frågor som avhandlades var EU-reformen av upphovsrätten i fokus. ECSA antog en handlingsplan för arbetet i det ”fönster” om sex månader som nu möjliggör påverkansarbete i relation till reformen.

I december gick ECSA också ut med programmet till det prisbelönta (bästa internationella konferens) Skapinitiativet Creators Conference den 24 februari 2015, som hålls årligen i Bryssel.

ÄNTLIGEN SVENSKA FRISTÄDER FÖR UTSATTA MUSIKSkapARE

Skap har sedan flera år varit pådrivande i att Sverige ska ta emot utsatta musikskapare på samma sätt som vi sedan länge gjort med författare. Därför var det glädjande att Orsa, en kommun med stark musikprofil, i början av året meddelade att kommunen vill bli fristad för utsatta musikskapare. Redan före årsskiftet 2013-2014 anmälde Stockholm och Malmö samma intresse och först ut att ta emot en musikskapare blev så småningom Malmö, som i oktober 2014 välkomnade den egyptiske protestsångaren Ramy Essam inom ramen för sitt fristadsprogram.

MEDIAKLIPP FRISTÄDER FÖR UTSATTA MUSIKSkapARE
TT: ”Orsa blir fristad för låtskrivare
SR P4 Dalarna: ”Orsa ny fristad för förföljda musikskapare
Expressen: ”Tre frågor till…”
 

DEMOKRATIARBETE FÖR EGYPTEN – I MALMÖ

Ramy Essam har blivit känd för en stor publik i Egypten och resten av världen som musikskaparen som ”provided the soundtrack to the Egyptian revolution”.

– Det är särskilt glädjande för mig att välkomna just Ramy Essam som den förste musikskaparen att beredas fristadsuppehälle i Sverige. Essam uppmärksammades redan 2011 av Skap, Freemuse och Kulturrådet i samband med vår musik- och yttrandefrihetskonferens Right! Freedom of Music & Speech för sitt demokratiarbete under den arabiska våren. Det är mycket tillfredställande att Malmö stad nu på ett konkret sätt väljer att hjälpa honom i det arbetet, säger Skaps ordförande Alfons Karabuda.

KULTURMINISTERN LYFTE FN-RAPPORT

I en skriftlig fråga till kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth (M) frågade riksdagsledamoten Agneta Gille (S) i mars om kulturministern avser föra upp FN:s rapport om konstnärliga rättigheter till diskussion på nationell nivå.

Rapporten togs fram under 2012 och 2013, med stöd av Skap och ECSA, vars ordförande Alfons Karabuda deltog i rapportarbetet som expertråd. Kulturministern svarade att hon ser rapporten som ett av flera underlag för en fortsatt kulturpolitisk diskussion, vilket förstås välkomnades av Skap.

FORTSATT ENGAGEMANG I FN:S RÅD FÖR MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER

I juni deltog Skaps ordförande Alfons Karabuda i ett expertmöte om upphovsrätt, kultur och vetenskap arrangerat av FN:s råd för mänskliga rättigheter. Den nya utredningen, som följer upp fjolårets rapport, behandlar frågor om upphovsrätt, kultur och vetenskap, ska läggas fram för rådet i mars 2015.

Alfons Karabuda blev i november inbjuden att vid International Theatre Institutes världskongress i Jerevan i Armenien representera FN:s råd för mänskliga rättigheter och presentera den rapport som togs fram 2013. Han talade också om det fortsatta Skapengagemanget i rådets arbete kring upphovsrätt och yttrandefrihet.

Presentationen väckte uppmärksamhet och det var tydligt att frågor om upphovsrätt och konstnärlig yttrandefrihet är en het potatis på många håll. Vissa av International Theatre Institutes medlemsländer, som till exempel Kina, valde att inte delta under Karabudas tal.

Skap I KULTURPOLITIKEN

Skaps närvaro i Almedalen under supervalåret 2014 handlade bland annat om musikskapares roll i den digitala värdekedjan, estetiska ämnens plats i skolan och om yttrandefrihet och personlig integritet. Skaps verksamhetsfokus 2014, Mångfald och jämställdhet, kom förstås också att färga närvaron. Skap deltog i och bevakade ett drygt trettiotal programpunkter.

I slutet av augusti gick Polar Music Talks 2014 av stapeln, där Skaps engagemang var större än någonsin. Det övergripande temat, ”True Diversity”, låg helt i linje med Skaps pågående mångfaldssatsning och tjänade bland annat som plattform för Skaps budskap om barns och ungas rätt till kultur.

Skap arbetar med frågan om barns och ungas rätt till kultur inom dels kulturpolitiskt på nationellt plan, dels inom ramen för sitt engagemang i UNESCO-organet International Music Council och FN:s råd för mänskliga rättigheter. I slutet av året initierade också Skap och Kulturskolan ett samarbete som kommer att ta sin början 2015.

 

Efter valet i september välkomnade Skap Alice Bah Kuhnke som ny kultur- och demokratiminister:

– Idag kan vi gratulera Alice Bah Kuhnke till sitt nya uppdrag. Jag är övertygad om att med hennes bakgrund och engagemang kommer vi att få se en kulturminister driva kulturfrågorna i regeringen på ett sätt vi aldrig sett förut – och på ett sätt vi behöver. Men vi ska inte bara gratulera vår nya kulturminister, utan också Sverige till en regering som är så framsynt att man sätter likhetstecken mellan kultur och demokrati. Att tydligt föra samman dessa båda områden under samma ministers ansvar är ett snilledrag, men känns samtidigt så självklart, sa Skaps ordförande Alfons Karabuda då.

I december, mitt i regeringskrisen, gästade Alice Bah Kuhnke Skaps podcast Skaparna i ett specialavsnitt där hon delade med sig av sina tankar om kultur i allmänhet och musik i synnerhet. På en punkt var vår nya minister mycket tydlig: ”Resonemanget att ’ja, eftersom det inte är lönsamt kan vi lägga ner’, det leder ju bara åt helvete.”

 

Skaps ordförande Alfons Karabuda mötte i december Alice Bah Kuhnke tillsammans med delar av riksdagens kulturutskott:

– Det känns bra att Skap kunnat bidra till det politiska arbetet under året. Jag uppfattar att vår nya kultur- och demokratiministers agenda ligger väl i linje med Skaps: kultur, mångfald, demokrati och utbildning.

TRETTIOTALET MUSIKSkapARE PRISADES AV Skap UNDER ÅRET

Under året tog trettiotalet musikskapare emot priser och stipendier från Skap. Som vanligt delades det ut stipendier under Manifest, på Skaps vårfest, under Dansbandsveckan i Malung, på Thore Skogman-dagen och Povel Ramel-dagen, och under Skaps stipendiemingel i december – och i många andra sammanhang.

 

Louise Hoffsten prisas av Sveriges kompositörer och textförfattareSR KulturnyttTT/Svenska Dagbladethoffsten.com

Musikskapare prisas av Skap – Sveriges kompositörer och textförfattareSR KulturnyttMusikindustrinNRK (Christine Hals)Dagens Nyheter (Esbjörn Hazelius)Sturegymnasiet (Lars-Åke ”Snus” Svensson) Hallands Nyheter (Jenny Almsenius)

 

Vispoeten Dan Berglund får stipendium till Evert Taubes minneTT/SydsvenskanSR P4 Göteborg

Karl Gerhard-stipendiet 2014 till Henrik DorsinVårt KungsholmenTT/Dagens NyheterArbetarbladet

Matti Bye vann nordiskt filmmusikpris för musiken till FaroTT/Svenska DagbladetSR Kulturnytt

Gunnar och Agneta årets OlrogstipendiaterSR P4 Jönköping

Årets vinnare i Guldklavengalan (Haidi Krohn / Kenth Fingal)

Ted Gärdestad-stipendiet till Isabella SohlbergTT/Göteborgs-PostenBohusläningen

 

Karamelodiktstipendiet 2014 till Kristina LugnTT/Dagens NyheterSR P4 StockholmTV4 NyheternaSVT KulturSR KulturnyttSVT Rapport

Petter får Thore Skogmans riksstipendium 2014Magazin 24TT/Svenska Dagbladet

 

Karin Dreijer, Edda Magnason och Jerry Williams bland de prisade vid Skaps vårfest 2014Edda MagnasonNoonie BaoLinnea OlssonMasse SalazarJean Paul Wall Peter HallströmPy BäckmanKarin DreijerNina RamsbyJerry WilliamsKingsize (Masse Salazar)Dagens Nyheter (Linnea Olsson / Peter Hallström / Noonie Bao)Hallandsposten (Linnea Olsson)Dagen (Peter Hallström)

Manifestgalan: Skator och Cult of Luna prisades av Skap och ManifestSvenska Dagbladet

 

FÖLJ Skap:S ARBETE FÖR MUSIKSkapARES VILLKOR!

Är du musikskapare eller bara intresserad av svensk musik och arbetet för musikskapares villkor? Följ Skap – Sveriges kompositörer och textförfattare!

Facebook >>
Twitter >>
Vimeo >>
LinkedIn >>
Flickr >>
Webbplatsen Skap.se >>
Tidningen SkapNytt >>
Pressrum på MyNewsdesk >>
Skap i media >>