Upphovsrätt / 140908

Alfons i P1: ”Musik missbrukad hårdvaluta i valkampanjerna”

Alfons Karabuda

Musikens kraft blir inte minst tydlig i valtider. Förståelsen för att man lättare når fram med sina budskap genom att använda musik är stor – förståelsen för upphovspersonens rättigheter mindre. P1-morgon låter Skaps ordförande Alfons Karabuda reda ut vad som gäller.

I årets valkampanjer används som vanligt musik flitigt. I flera fall har media uppmärksammat att det även görs utan tillstånd. Men måste en musikskapare acceptera att politiska partier använder hens musik som de vill?

– Nej, som upphovsperson har man rätt till sitt eget ord och sitt eget uttryck. Det handlar om yttrandefrihet och om rätten att slippa få sitt eget ord förvanskat i politiska sammanhang. Jag ska som upphovsperson slippa att bli förknippad med politiska åsikter som jag själv inte står för, säger Skaps ordförande Alfons Karabuda, som medverkade i P1-morgons sändning på måndagsmorgonen.

I det nu aktuella fallet har Moderata Ungdomsförbundet i Stockholm gjort en musikvideo med musiken till ”Bye bye love” och till den skrivit en ny text med politiska budskap. Men de är inte ensamma om att ha använt musik i politiskt syfte utan tillstånd i årets valrörelse. Alfons Karabuda är förvånad:

– Det är lätt att uppleva att okunskapen är större här än ute i Europa. Jag har coachat Youth EPP, där alltså Moderata Ungdomsförbundet och deras europeiska systerorganisationer är medlemmar, i användning av musik och mötte i det sammanhanget stor förståelse för upphovspersonens rättigheter, berättar Alfons Karabuda.

FN:s råd för mänskliga rättigheter lyfter kopplingen mellan upphovsrätt och yttrandefrihet i sitt arbete kring konstnärliga rättigheter, där Alfons Karabuda är expertråd. Att upphovsrätt och yttrandefrihet är två sidor av samma mynt är ganska logiskt när man tänker på det, menar Alfons Karabuda. Han pekar på hur till exempel Pussy Riot tar upphovsrättsligt stöd när andra förvränger deras uttryck.

– Egentligen är det hela ganska enkelt. Det handlar om respekt. Musik har i alla tider använts politiskt, många musikskapare deltar själva i politiska kampanjer och politiska rörelser. De har då själva valt det. Vill man använda någon annans musik i politiskt syfte borde det vara ganska lätt att förstå att man ber om tillstånd, säger Alfons Karabuda.

Lyssna på inslaget i P1-morgon här >>