Stim / 140711

Stim: Mindre analogi och mer faktisk rapportering

Claudia Salazar

För ett par veckor sedan berättade vi om Stims arbete att skapa säkra, mer träffsäkra och kostnadseffektiva fördelningsmetoder. Målet är mindre användning av analogiavräkning och mer faktisk rapportering. På Stims webbplats intervjuas denna vecka Claudia Salazar, fördelningschef på Stim:

 

– Det pågår ett ständigt arbete att ta fram marknadsanpassade modeller och nya sätt för kunderna att rapportera sin musikanvändning. Målet är att rapportering och fördelning av intäkter inom alla musikanvändningsområden ska spegla den faktiska musikmarknaden i så stor utsträckning som möjligt, säger Claudia Salazar.  

Arbetet att ta fram nya sätt för kunderna att rapportera sin musikanvändning är prioriterat under 2014 och 2015. Det sker bland annat genom en särskild arbetsgrupp med medlemsrepresentation och en kundundersökning för att ta reda på hur kunderna bäst kan rapportera sin musikanvändning.

Parallellt undersöker Stim också nya tekniker och möjligheter som fingerprinting, en teknik som kan liknas med tjänster som Shazam och som alltså känner igen den musik som spelas.

– Digitalmarknaden har vuxit lavinartat de senaste åren. Vi ser att fingerprinting-tekniken har mognat och idag erbjuds etablerade alternativa sätt för identifiering och rapportering av musik. Det är nu arbetsgruppens uppdrag att utreda inom vilka av Stims kundområden som tekniken skulle ha den bästa effekten vad gäller både licensiering och fördelning, säger Claudia Salazar.  

Ett annat omdiskuterat område är närradio. Förra året gavs alla Stims medlemmar vars musik spelats i närradio möjligheten att musikrapportera. Stim ska utvärdera försöket, men kan redan nu konstatera att fler borde kunna använda sig av metoden. Det ska också utredas om det går att kopiera försöket till andra områden, exempelvis poddsändningar.

Läs intervjun med Claudia Salazar här >>

Foto: Kristoffer Wiechel.

Fakta: Detta är analogiavräkning
Analogiavräkning är en metod som används av upphovsrättssällskap i hela världen för att fördela ersättning på områden där det ännu inte finns tillräckligt kostnadseffektiva metoder för rapportering av kundernas musikanvändning. I de fallen fördelas ersättningen utifrån rapporter från andra områden. Det kan gälla till exempel närradio, hälsa/gym och bakgrund. Med analogiavräkning kan licenstagarna enkelt betala för sin musikanvändning och det svenska musikkollektivet få ersättning för sitt arbete. Så länge inte kostnadseffektiva sätt att administrera musikrapporteringen finns, skulle alternativet till analogiavräkning vara att ersättning varken samlas in eller fördelas för dessa områden.