Stim / 140702

Stim: Principfråga sätter medlemmarnas integritet i fokus

En principfråga om hur Stim ska hantera uppgifter om sina medlemmar när tredjepart önskar använda dessa har satt medlemmarnas integritet i fokus.

En ekonomisk förening är skyldig att visa upp sitt medlemsregister, vilket till exempel kan göras genom att frågeställaren vid besök får ta del av registret visat på en datorskärm eller som en lista på papper. I förra veckan kom för första gången en sådan förfrågan till Stim om registeruppgifter rörande medlemmar med rösträtt från en tredjepart och frågeställaren fick då också i enlighet med lagen om ekonomisk förening på plats ta del av medlemsregistret som en lista på papper.

När frågeställaren däremot begärde en kopia av medlemsregistret lämnades en sådan inte ut, med hänvisning till medlemmarnas personliga integritet. Att lämna ut en kopia av ett medlemsregister till tredjepart för direktkontakt med medlemmarna kan vara både oönskat och integritetskränkande. Av det skälet tillfrågades medlemmarna omedelbart via medlemsbrev hur de ställer sig till att Stim lämnar ut medlemsuppgifter till tredjepart.

– Jag kände instinktivt att något som berör medlemmarnas integritet inte ska beslutas över deras huvuden. Vi behövde medlemmarnas vägledning. Återkopplingen gav också ett entydigt svar, man vill inte att Stim lämnar ut dessa uppgifter. Flera medlemmar uppgav till och med att man kommer att gå ur Stim om uppgifterna lämnas ut, säger Alfons Karabuda.

Enligt uppgifter från Sveriges Radio på tisdagen har nu en polisanmälan mot Stim lämnats in. Skaps ordförande Alfons Karabuda, som är tf vd på Stim, har med anledning av det under onsdagen samtalat med SR. Enligt SR vill anmälaren få ut en kopia av Stims medlemsregister över medlemmar med rösträtt.

– Vi vet inte än om eller hur polisen tänker driva ärendet vidare. För mig är det viktigaste att medlemmarna känner att Stim i den här situationen tar deras oro på allvar och vill värna deras personliga integritet, avslutar Alfons Karabuda.

Alfons Karabuda talar med Sveriges Radio under onsdagen. En intervju kommer enligt SR att sändas torsdag morgon.

Här kan du läsa/lyssna på SR:s intervju >>

Läs om ärendet på Stims webbplats >>