Stipendier och priser / 140519

De prisas vid Skaps vårfest 2014

Skaps vårfest 2014

Noonie Bao, Py Bäckman, Karin Dreijer, Peter Hallström, Edda Magnason, Linnea Olsson, Nina Ramsby, Masse Salazar, Jean-Paul Wall och Jerry Williams. Det är de tio musikskapare som får ta emot priser och stipendier på Skaps vårfest den 26 maj.

– Mångfalden i svenskt musikliv är långt större än vad någon kan tro. Det märker vi varje år när vi utser pristagare och stipendiater till Skaps vårfest. Det är mycket tillfredställande att kunna välja från ett ymnighetshorn snarare än att behöva leta med ljus och lykta efter förtjänta mottagare, säger Alfons Karabuda, ordförande i Skap.

Värd för Skaps vårfest är i år Petra Marklund, som tillsammans med husbandet MusicMusicMusic lotsar de 450 gästerna på Grand Hôtel genom kvällen. På scen bl a Jenny Wilson, Julia Spada och Magnus Carlson.

– Skaps vårfest är för många förknippat med en kväll där man kan vara sig själv, oavsett om man är bjuden i egenskap av att vara musikskapare, politiker eller medieperson. Här möts vi i kärleken till musiken, kulturen och mångfalden, säger Alfons Karabuda.

Samtliga mottagare av priser och stipendier vid Skaps vårfest 2014

Noonie Bao – Skapstipendium
Py Bäckman – Stipendium ur Fred Winters minnesfond
Karin Dreijer – Skaps pris till Kai Gullmars minne
Peter Hallström – Skapstipendium
Edda Magnason – Skapstipendium
Linnea Olsson – Skapstipendium
Nina Ramsby – Stipendium ur Sven Paddocks minnesfond
Masse Salazar – Skapstipendium
Jean-Paul Wall – Skapstipendium
Jerry Williams – Skaps hederspris

Pris- och stipendiesumman är 40 000 kronor. Varje år delar Skap ut ett trettiotal priser och stipendier för att uppmärksamma kreativ mångfald och människorna bakom musiken. Ett tiotal av dessa delas ut vid Skaps vårfest.

Spellista Skaps vårfest 2014

Så här låter de – lyssna, dela och bädda in spellistan med musik skapad av årets pris- och stipendiemottagare vid Skaps vårfest!