Upphovsrätt / 130311

Karabuda bloggar: ”Att ta ansvar för upphovsmän och deras rättigheter”

För en dryg vecka sedan bloggade Skaps ordförande Alfons Karabuda om Epidemic Sound i samband med att debatten om bolaget växte i media. Epidemic Sound gick i helgen ut med en bloggpost och bemötte den kritik och de ifrågasättanden som synts i media och sociala medier. Med anledning av det har Alfons Karabuda skrivit ytterligare en bloggpost för att förtydliga sina ställningstaganden i debatten.

Karabuda inleder:

Under de år Epidemic Sound funnits har bolagets affärsidé och verksamhet upprepade gånger ifrågasatts. Inte bara på forum som Studio Forum och 99musik, utan även i media. De senaste veckorna har debatten tagit fart och det från flera olika perspektiv: det journalistiska (som startade den senaste tidens debatt), det kollegiala (musikskapare och deras olika företrädare) och kundperspektivet (producenter och regissörer på produktionsbolag som mot sin vilja tvingas använda Epidemic Sound som leverantör).

När nu Epidemic Sounds vd Oscar Höglund med bloggposten ”10 missuppfattningar om Epidemic Sound AB” bemött den kritik och de ifrågasättanden bolaget under åren fått, med fokus på de senaste veckornas mediala uppmärksamhet, är det därför mycket välkommet. Det är bra att Epidemic Sound tar ansvar för att förklara den egna verksamheten, när den ifrågasätts.

Läs hela bloggposten ”Att ta ansvar för upphovsmän och deras rättigheter” här >>