Upphovsrätt / 120929

EU-parlamentet diskuterar upphovsrättssällskapens roll i det digitala samhället

Måndagen den 1 oktober arrangeras en hearing i EU-parlamentet om kollektiv förvaltning av rättigheter och upphovsrättssällskapens roll i den digitala eran. Skap är där och förklarar vilken betydelse sällskapen har för dig som är upphovsman.

Skaps och ECSA:s ordförande Alfons Karabuda är inbjuden av EU-parlamentarikern Marielle Gallo att tala inför parlamentet och delta i en av tre paneler på temat ”Upphovsrättssällskap till nytta för kulturskaparna: Styrning och transparens”. Bakgrunden till hearingen är det förslag till nytt EU-direktiv om upphovsrättssällskap och kollektiv förvaltning i Europa som lades i juli. I samband med det träffade Alfons Karabuda EU-kommissionär Neelie Kroes, med ansvar för EU:s digitala dagordning, för ett arbetsmöte med utgångspunkt i det föreslagna direktivet.

– Det är välkommet att både EU-kommissionen och EU-parlamentet lyssnar på upphovsmännen själva i arbetet med att skapa en digital inre marknad för kulturen. Det är bra att stimulera till teknisk utveckling av nya digitala tjänster, men det är i slutänden goda villkor för enskilda upphovsmän som säkerställer ett konkurrenskraftigt innehåll i dessa tjänster, säger Alfons Karabuda.