Påverkansarbete / 120819

Pussy Riot-domen aktualiserar fristadsarbetet

– Domen mot Pussy Riot sätter åter fokus på behovet av fristäder för musikskapare. Att erbjuda politiskt förföljda musikskapare en fristad är att erbjuda den demokratiska processen en fristad. Med fristadskommuner skyddar Sverige inte bara utsatta individer, utan också demokratin.

Det säger Alfons Karabuda, ordförande i Skap – Svenska Kompositörer Av Populärmusik.

Tillsammans med Kulturrådet, Freemuse och norska Musikernes Fellesorganisasjon arbetar Skap för att nordiska fristadskommuner ska erbjudas utsatta musikskapare. Under 2011 registrerade Freemuse ett hundratal övergrepp mot musikskapare, utförda av regeringar eller lokala myndigheter. Trakasserier och hot, förbud mot att spelas i radio eller uppträda på scen, anhållan och fängelsestraff är vanligt förekommande.

­– Det är lätt att förstå att auktoritära regimer fruktar den demokratiska sprängkraften i musik. Allt för många musikskapare uppfyller kriterierna för det fristadsuppehälle som idag erbjuds författare, säger Alfons Karabuda.

Målsättningen är att etablera fem nordiska fristadskommuner för musikskapare inom ett år. Samtal pågår med flera svenska kommuner som visat intresse för projektet.

– Sverige har allt att tjäna på att bidra med ytterligare en kugge i det globala demokratiarbetet. Låt oss bli en förebild i fristadsarbetet och för det fria ordet – även när det uttrycks i ton, säger Alfons Karabuda.