Upphovsrätt / 120229

Skap och ECSA anmäler europeiska medieföretag till EU-kommissionen

På onsdagsmorgonen presenterade ECSA vid en presskonferens för den europeiska pressen en stämningsansökan som syftar till att olagligförklara de tvingande avtal som tv- och produktionsbolag över hela Europa sluter med upphovsmän. Skap och dess ordförande Alfons Karabuda är ordförande i ECSA och har lett arbetet med att sammanställa och lämna in stämningsansökan till EU-kommissionens konkurrensdirektorat.

Genom så kallad ”coercive commissioning” kräver tv- eller produktionsbolag att en kompositör, för att få ett uppdrag, skriver över rättigheterna till sitt musikverk till bolaget. Istället för att den upphovsrättsliga ersättningen kommer kompositören till gagn går pengarna tillbaka till medieföretaget. På detta sätt tillskansar sig medieföretag kompositörernas framförandeersättning, som i Sverige ges genom ersättning från Stim.

– En frilansande kompositör är en betydligt svagare avtalspart än medieföretagen och måste dessutom ofta sköta sitt avtalsskrivande själv. Det gör det näst intill omöjligt för de flesta att försvara sina rättigheter i dessa förhandlingar, säger Alfons Karabuda, ordförande i ECSA och Skap.

I stämningsansökan pekar ECSA på att tillvägagångssättet är konkurrenshämmande i två avseenden: Först och främst begränsas konkurrensen mellan kompositörer, eftersom de som inte skriver bort sina rättigheter exkluderas från marknaden. Utöver dessa utestängs också alla musikförlag som inte är en del av eller i samarbete med tv- eller produktionsbolaget i fråga.

– Att tvinga kompositörer att skriva över sina rättigheter till bolag som inte vill, eller har förmågan att, förvalta och se möjligheter till hur musik kan användas och spridas i samhället leder oundvikligen till en nedåtgående spiral. Snabba cash för mindre nogräknade aktörers särintresse får aldrig gå före musikskapares och konsumenters allmänintresse, säger Alfons Karabuda.

De medieföretag som stämningsansökan berör är: TF1, ZDF Digital Medienproduktion GmbH, RTL Group, SAT 1, ARD, Rat Pack Filmproduktions GmbH, The Studio Hamburg Group, Grundy UFA TV Produktions GmbH, Rai Radiotelevisione Italiana S.p.A., Mediaset S.p.A., NTR, RTL Netherland, DDB Amsterdam, British Sky Broadcasting Group plc, Sky1, ITV Studios Limited, ITV plc och Zodiak Media Group.

Utöver ECSA har också FIM, International Federation of Musicians, som representerar 60 000 musiker i 65 länder, samt musikförläggare och fackförbund för musiker anslutit sig till stämningen. Även flera journalistförbund har uttryckt sitt stöd i frågan, då många av deras medlemmar står inför liknande avtalssituationer.

För mer information
Alfons Karabuda, ordförande ECSA och Skap, 070-783 88 23, alfons [dot] karabuda [at] skap [dot] se.

Läs mer om Skap i Europa