Medlem / 111116

Förändringar i momsreglerna. Hur påverkas kompositörerna?

Den nya lagstiftningen innebär att rätten att redovisa moms i den vanliga självdeklarationen försvinner. Detta innebär därför en ytterligare årlig deklaration som ska lämnas in redan i mitten februari årligen. Information om förändringen kommer att gå till Skaps medlemmar i december. Den nya momsredovisningen startar i februari 2013.