Medlem / 240614

Nya ledamöter i Skaps styrelse

Extrastämman har avslutats med 174 medlemmar på röstlängden. Tack alla medlemmar för ert engagemang och era röster! Vi hälsar härmed våra nya styrelseledamöter och valberedare välkomna!

Nya i styrelsen:

  • Jennie Abrahamson (fyllnadsval 2024-2026)
  • Rebecca Bergcrantz (fyllnadsval 2024-2025)
  • Lina Nyberg (fyllnadsval 2024-2025)

Skaps styrelse består därmed i sin helhet av:
Anders Wollbeck, ordförande (2024-2027)
Emanuel Olsson (2023-2026)
Karin Beckérus (2023-2026)
Örjan Strandberg (2022-2025)
Pär Frid (2024-2025)
Jean-Paul Wall (fyllnadsval 2024-2025)
Jennie Abrahamson (fyllnadsval 2024-2026)
Rebecca Bergcrantz (fyllnadsval 2024-2025)
Lina Nyberg (fyllnadsval 2024-2025)

Nya i valberedningen:

  • Anna Wedin (fyllnadsval 2024-2025)
  • Sophia Ersson (fyllnadsval 2024-2025)

Valberedningen består därmed i sin helhet av:
Christian Jonsson
Matilda Bådagård
Dan Bornemark
Anna Wedin
Sophia Ersson