Medlem / 240528

Kallelse till extrastämman har skickats ut

Vi välkomnar alla röstberättigade medlemmar till Skaps extrastämma för fyllnadsval till styrelse och valberedning. Stämman sker asynkront i VoteIT under en vecka, 7-14 juni 2024.

Läs mer i din kallelse som mailades till alla röstberättigade medlemmar 28 maj 2024. Har du inte fått din kallelse? Kontakta kansliet på stamma@skap.se så snart som möjligt så hjälper vi dig!