Evenemang / 231024

Rapport om strukturell rasism i musikbranschen presenteras på kulturkonferens

Skaps rapport ”Jag gör inte world, jag gör pop” presenteras på Konsten att deltas konferens: Samverkan för mångfald och breddad rekrytering 22 november 2023.

”Jag gör inte world, jag gör pop” är namnet på den rapport som tagits fram på uppdrag av Skap. Rapporten är den första i sitt slag och presenterar resultaten av en studie om rasism inom den svenska musikindustrin, utifrån musikskapares perspektiv och erfarenheter. Rapporten har författats av Jasmine Kelekay, fil. dr. i sociologi (University of California, Santa Barbara) i samarbete med CEMFOR (Centrum för mångvetenskaplig forskning om rasism) vid Uppsala universitet.

Jasmine har bjudits in att presentera rapporten på Konsten att deltas konferens Mångfald och breddad rekrytering inom kultursektorn, på Strindbergs intima teater i Stockholm den 22 november.

Inbjudan till Kulturkonferens: Samverkan för mångfald och breddad rekrytering

Välkommen till Konsten att deltas konferens Mångfald och breddad rekrytering inom kultursektorn. På Strindbergs intima teater i Stockholm den 22 november klockan 08.45-17.15.

Anmäl dig senast 15 november genom att skicka namn, epost och information om eventuella allergier till konferens@konstenattdelta.se. Begränsat antal platser.

Konferensen är kostnadsfri, lunch och fika ingår.

Vill ni medverka till en mer inkluderande kultursektor?

Kultursektorn är fortsatt segregerad, det är något som Konsten att delta under lång tid arbetat för att bryta. För att ändra denna bild behövs samverkan och samarbete. Konsten att delta är en plattform för samverkan mellan myndigheter, organisationer, fackföreningar och liknande aktörer. Konsten att delta bjuder därför in till denna konferens för inspiration, nätverkande och kulturellt utbyte. Några aktörer Konsten att delta redan har samverkan med presenterar sina verksamheter och ingångar under konferensen. På konferensen lyfts även aktuell forskning inom området samt kulturrådets och myndigheten för kulturanalys respektive rapporter.

Programpunkter

08.45: Konsten att deltas Ola Öhlin och moderator Kerstin Brunnberg hälsar alla välkomna

09.00: Kulturrådet: Möjligheter, utmaningar, metoder. Med Johanna Övling.

09.30: Myndigheten för kulturanalys: Breddat deltagande i kulturlivet. Med Jenny Johanisson.

10.00: Musikpaus med Oud-spelaren Milad Bahi, som även är muikslärare samt framfört musik i många länder genom åren.

10.10: Fika

10.30: Så här fungerar Konsten att delta. Med Ola Öhlin, Angelica Gerde och Lotta Lampa.

11.15: Samverkan mellan SWAN, ICORN och Konsten att delta. Med Theresa Lekberg, Annika Strömberg och Ola Öhlin.

12.00: Lunch

12.45: Från mångkulturåret tills idag, vad har hänt? Med Oscar Pripp, universitetslektor vid Institutionen för kulturantropologi och etnologi vid Uppsala universitet.

13.15: Kulturutskottets ordförande och tidigare kulturminister Amanda Lind pratar om mångfald och breddad rekrytering utifrån sitt perspektiv och nuvarande roll.

13.35Paneldebatt: Hur kan vi säkra en mångfald och breddad rekrytering framledes? Med Arbetsförmedlingen kultur och medias Martin Söderberg, Oscar Pripp, Amanda Lind och Ola Öhlin.

14.20: Musikpaus med Oud-spelaren Milad Bahi, som även är muikslärare och framfört musik i många länder genom åren.

14.40: Fika

15.00: Vad säger tidigare deltagare i Konsten att delta? Med Milad Bahi, Alex Howes och Arina Stoenescou.

15.30: Antirasism, dekolonisering och migration i svensk teater. Föredrag med Rebecka Brinch som är filosofie doktor i teatervetenskap (Stockholms universitet, 2018). Rebecka kommer utgå från antologin hon tillsammans med Dirk Gindt och Tiina Rosenberg gav ut förra året (Berätta, överleva och inte drunkna. Antirasism, dekolonisering och migration i svensk teater, Atlas 2022).

16.00: Jag gör inte world, jag gör pop – En rapport om strukturell rasism i musikbranschen.Föredrag med Jasmine Kelekay, Fil. dr. i sociologi (University of California, Santa Barbara) och affilierad forskare vid Centrum för mångvetenskaplig forskning om rasism (CEMFOR) vid Uppsala universitet.

16.45: Öppet för frågor

17.00: Sammanfattning av dagen

Medverkande

Moderator Kerstin Brunnberg är journalist, ledamot i Delmi (Delegationen för migrationsstudier) och tidigare vd för Sveriges Radio. Hon var 2009–14 styrelseordförande i Statens Kulturråd och chef för Statens centrum för arkitektur och design, ArkDes, juli 2014 – juni 2016. Kerstin sitter även i Konsten att deltas styrgrupp.

Milad Bahi, Musiker.

Rebecka Brinch, filosofie doktor i teatervetenskap (Stockholms universitet, 2018). Under 2023 arbetar Rebecka med ett postdoktoralt forskningsprojekt om migration i samtida scenkonst för unga med stöd från Vetenskapsrådet. Syftet med projektet är att skapa kunskap om barnteaterns potential att iscensätta ett inkluderande Sverige samt att undersöka huruvida skiljelinjer mellan oss och dem kan komma att reproduceras som en oavsiktlig följd. Under 2023 arbetar Rebecka även med ett kommunikationsprojekt finansierat av Vetenskapsrådet: ”Att vara svensk och sig själv: Dramatiserad forskningskommunikation som demokratiseringsarbete”.

Angelica Gerde, verksamhetsledare Svenska Fotografers Förbund, sitter även i Konsten att deltas styrgrupp.

Alex Howes, frilansande illustratör och animatör.

Lotta Lampa, projektkoordinator Resurscentrum för Konst i Norrbotten, Koordinator för Konsten att delta Norrbotten, designer och konstnär.

Theresa Lekberg, koordinator SWAN, sitter i Konsten att deltas styrgrupp, initiativtagare till SWAN, Performancekonstnär, grundare av Art See Ocean Gallery & Artist residence (2017) och Art See Temple (2021).

Amanda Lind, kulturutskottets ordförande och tidigare kulturminister.

Jenny Johannisson, Myndigheten för kulturanalys, utredare, analytiker, ställföreträdande myndighetschef.

Oscar Pripp, universitetslektor vid Institutionen för kulturantropologi och etnologi vid Uppsala universitet. Hans forskning är inriktad på frågor om mångfald och migration. Under senare år har det framförallt handlat om mångfald inom kultursektorn, t.ex. de statliga kulturinstitutionerna. Det nuvarande forskningsprojektet är inriktat på musikens betydelse inom föreningar bildade på etnisk eller nationell grund. I övrigt arbetar han aktivt med organisationers mångfaldsarbete, till exempel inom skolvärlden.

Arina Stoenescu, konstnär, grafisk formgivare översättare och Universitetslektor.

Annika Strömberg, vice ordförande ICORN:s styrelse, Utvecklingsledare och fristadskoordinator Kultur-, idrotts- och fritidsförvaltningen på Uppsala kommun.

Martin Söderberg, nationell branschstrateg Arbetsförmedlingen Kultur Media.

Ola Öhlin, nationell samordnare Konsten att delta.

Johanna Ölving, Kulturrådet, utredare.

Jasmine Kelekay, fil. dr. i sociologi vid University of California, Santa Barbara