Påverkansarbete / 230612

EFM Budapest 2023

Skaps ordförande Alfons Karabuda deltog förra veckan på European Forum for Music (EFM) ett av vårens största konferens för musiksektorn, arrangerat av European Music Council (EMC) i Budapest mellan den 8 till 10 juni. På EFM träffade verksamma inom musikorganisationer och -bransch experter inom teknologi, musik och hållbarhet i en mängd olika sessioner, inklusive keynotes, paneldiskussioner, interaktiva workshops och nätverksträffar.

Bilder: (4K Media Studio) Alfons på scen under sin keynote.

Så här skrev EMC själva om årets event:

”Musiksektorn är fortfarande mitt i återhämtningen från covid 19-pandemin och ställs nu inför helt nya utmaningar. Den ryska invasionen i Ukraina har samtidigt orsakat en social, ekonomisk och humanitär kris i och utanför Europa och klimatarbetet är fortsatt en viktig samhällsuppgift som musiksektorn aktivt bidrar till.

I dessa osäkra tider är musiken fortfarande en viktig del av Europas mångfacetterade och rättvisa samhällen – musiken skapar uthållighet. Eftersom musik reflekterar relationen mellan människor och baseras på gemensamma värderingar är det viktigare än någonsin att stå upp för International Music Councils 5 Music Rights, inklusive rätten att få tillgång till och fira musik för alla och rätten till rättvis ersättning för musikalisk verksamhet.

Samtidigt är musikvärlden i ett konstant förändringstillstånd och i takt med att nya metoder för att skapa musik finns ett stort behov av kontinuerlig kapacitetsuppbyggnad. European Forum on Music (EFM) kommer att främja personligt utbyte och söka stärka relationer mellan organisationer, projekt och individer.”

Som ordförande för världens största nätverk av musikorganisationer och institutioner, International Music Council, med 600 miljoner medlemmar deltog i fredags Skaps ordförande (och Stims styrelseledamot) på konferensen, och ledde efter en keynote med fokus på teknik som möjliggörare och främjare av ett långsiktigt hållbart musikliv en panel bestående av experter inom AI, music tech och forskare kring verktyg för framtida musikskapande.

Upphovsrätten var en central del i samtalet liksom vikten för enskilda kreatörer att kollektivt verka för bästa förutsättningar i ett alltmer konkurrensutsatt affärsområde.

Alfons kommenterar:

”Den intensiva återkopplingen från publiken visade hur angelägna dessa frågeställningar är. Liksom att EU parlamentets företrädare för deras Creator’s Friendship Group önskar att vi från kreatörernas representanter nu aktivt bidrar till slutförandet av utredningen av streamingekonomin tillstånd i EU.”

Nu ser vi fram emot att musikbranschen, både den ideella och den kommersiella, skapar nya, uppdaterade handlingsplaner som bättre reflekterar hur tekniken i större utsträckning och med ökande hastighet kommer att påverka hur vi skapar och distribuerar musik. Och inte minst: hur vi ser till få mer, snabbare och mer rättvist betalt. Förstås.”