Styrelse / 230329

Ny i styrelsen: Anna Berglund

Skap har tre nya styrelseledamöter, och vi vill förstås presentera dem och fråga ett par frågor! Först ut: Anna Berglund, vokalist och kompositör verksam framför allt inom pop och jazz.

Vad tycker du är det viktigaste för Skap att arbeta med för att hjälpa våra medlemmar?
Bättre sociala och ekonomiska villkor. Bland annat genom en stärkt upphovsrätt, en säkrad social trygghet på samma villkor som andra yrkesgrupper och genom en stärkt konstnärspolitik i stort.

Vilken typ av påverkansarbete eller frågor brinner du mest för?
Om vi ska lyckas arbeta framgångsrikt med frågorna ovan tror jag att vi behöver bli bättre på att besvara frågan: varför är musik vitalt för varje enskild människa, för ett välfungerande samhälle och för en demokrati. 

Vad har du för planer med ditt eget komponerande/musicerande under närmaste året?
Just nu arbetar jag med materialet till mitt tredje album som Anna Arco och utforskar det på tre olika duos; en med harpa, en med gitarr och en med synthar. Sen spelar jag live i lite olika sammanhang, både som artist och medmusiker. 

Har du några förändringar du drömmer om att genomföra (litet eller stort!) i Skap?
Det ska bli väldigt roligt och spännande att undersöka till vilken grad Skaps medlemmar speglar det faktiska musiklivet. Hur kan vi nå och engagera medlemmar för vilka det inte är självklart att ingå i det här sammanhanget?

Finns det något innehåll (läsning, filmer, poddar etc) som du vill dela med dig av till kollektivet – kan handla om musik, musikskapande eller kultur (eller för all del vad som helst som är nyttigt för musikskapare!)?
Ett boktips på temat konstens egenvärde och relationen mellan konst och demokrati är Stefan Jonssons ”Den otyglade skönheten: 5 saker konsten vet om demokratin”.

Träffa också:

Karin Beckérus

Pär Frid