Medlem / 230329

Årsstämma 2023!

Måndagen den 27 mars var det dags för Skaps årsstämma som denna gång var en så kallad ”hybridstämma” med medverkande både på plats på Posthuset på Vasagatan i centrala Stockholm och digitalt via Zoom. Tack till alla engagerade medlemmar som var med både på stämman och middagen efteråt då vi fick hylla flera fantastiska stipendiater! Nedan följer ett litet urval bilder och några av de beslut som stämman fattade.

Nya styrelseledamöter

Vi välkomnar tre nya ledamöter till Skaps styrelse; Anna Berglund, Karin Beckérus och Pär Frid och vi ser fram emot att arbeta tillsammans. Namo Marouf och Emanuel Olsson valdes om och fortsätter i styrelsen. Vi ställde såklart några frågor till våra nya ledamöter:

Ny i styrelsen: Anna Berglund

Ny i styrelsen: Karin Beckérus

Ny i styrelsen: Pär Frid

Samtidigt vill vi rikta ett stort och varmt uppskattande till våra kollegor och avgående ledamöter Ambrose Watts, Dan Bornemark och Anna Wedin som under flera år ihärdigt har arbetat för musikskaparnas bästa! Vi ses definitivt igen!

Skaps styrelse består därmed i sin helhet av:

 • Alfons Karabuda, ordförande (2021-2024)
 • Anna Berglund (2023-2024)
 • Pär Frid (2023-2024)
 • Ayesha Quraishi (2022-2025)
 • Anders Wollbeck (2022-2025)
 • Örjan Strandberg (2022-2025)
 • Emanuel Olsson (2023-2026)
 • Namo Marouf (2023-2026)
 • Karin Beckérus (2023-2026)

Årsavgift 2023

Stämman beslutade att årsavgiften för 2023 är oförändrad:

 • 1000 kronor för ordinarie medlem
 • rabatterad avgift om 500 kronor för medlemmar från det år de fyller 67 år

Årsavgiften dras på Stimavräkningen någon gång under innevarande år i det fall denna vid ett och samma tillfälle når upp till minst 1000 kronor. Om din medlemsavgift inte kan dras på din Stimavräkning kommer du att få ett mail med inbetalningsuppgifter i början av året därpå.

Nya stadgar

Det var en enhällig stämma som beslutade att revidera Skaps stadgar. Stadgarna i sin helhet finner du här och några nyheter är:

 • att antagningskriterierna är tydligare och med en ny medlemskategori ”stödmedlem” (§ 5) som innebär att medlemmar från det år de fyller 67 år kan välja att bli stödmedlem och få ett kostnadsfritt begränsat medlemskap (denne ej äger rösträtt och ej är valbar till styrelsen samt ej kan nyttja medlemsförmåner finansierade av medlemsavgifter, exempelvis medlemslägenheter och resebidrag).
 • att valberedningens uppdrag tydliggörs i en egen paragraf samt att valberedningen, i sin helhet, väljes av stämman (§ 13)
 • att fullmakter till stämman inte längre behöver bevittnas (§ 19)
 • att inträdesavgiften för nya medlemmar är borttagen (§ 20) och
 • att det nu krävs två tredjedels majoritet vid ändring av stadgar (§ 25)

Valberedning och revisorer

Till föreningsrevisorer valdes, på valberedningens förslag, Pierre Ström (ordinarie) och Billey Shamrock (suppleant). Till valberedning valdes Sibille AttarRagnar Grippe och Selen Özan. Enligt stadgarna som var gällande vid stämman ska styrelsen utse ytterligare två representanter till valberedningen intill stämman 2024. Vid stämman 2024 sker val av valberedning enligt de nya stadgarna.