Medlem / 230116

Vill du berika ditt skapande med nya yrkeskontakter? Då är Konsten att delta något för dig!

Vi söker dig som redan är etablerad inom musikbranschen i Sverige och vill berika ditt kontaktnät med kollegor med annan bakgrund.

Skap ingår ett nytt samarbete med Konsten att delta som ger möjlighet till personer som arbetar med musik från olika bakgrunder att träffas och utbyta erfarenheter med varandra. Tanken är framför allt att underlätta för utlandsfödda personer som arbetar med musik – både de som är nyanlända i Sverige och de som varit här en längre tid – att bli en del av den svenska kreativa sektorn.

Samtidigt ger Konsten att delta en möjlighet för dig som redan är yrkesverksamma och etablerad i Sverige att skapa nya kontaktytor och nätverk med kollegor som har internationell kompetens.

Vi matchar dig med en kollega med annan bakgrund. Projektet är uppbyggt kring det personliga mötet, där bägge parter lär av varandra. Ni bjuds även in till större träffar för nätverkande och branschinformation. Konsten att delta finns där våra deltagare finns. De matchade kollegorna avgör själva hur och när de träffas.

Välkommen att bli en del av projektet! Du anmäler dig på www.konstenattdelta.se