Medlem / 221212

Årsstämma 2023: Skicka in din motion!

Vi välkomnar alla medlemmar till Skaps årsstämma måndag 27 mars. Mer information och kallelse kommer.

31 januari 2023 – sista dag att skicka in motioner till Skaps årsstämma 2023

Om du vill ge några förslag till årsstämman ska din motion vara oss tillhanda senast 31 januari 2023. Motionerna kan med fördel skickas via mail men det går också bra per post till Skaps nya adress.

Vad är en motion?
En motion är ett förslag från en medlem till årsstämman. Det kan till exempel vara förslag på ny eller annan verksamhet eller andra större förändringar i till exempel bestämmelser eller verksamheten.

Vem får lämna in en motion?
Alla röstberättigade medlemmar som har betalat in sin medlemsavgift för 2022 och inträdesavgift (för nya medlemmar) får lämna in motioner till årsstämman. 

Är du över 67 år och osäker på vilken medlemskategori du har valt, kontakta info@skap.se. Senast 31 januari varje år kan du göra ditt val.

Vad ska en motion innehålla?
En motion måste innehålla en kort beskrivning av det du vill förändra samt argument för ditt förslag. Ett tips för att göra din motion så tydlig som möjlig att ta beslut på att är att skriva förslaget i en eller flera “att-satser”. Exempel:
Jag föreslår
Att Skap bör…
Att bestämmelserna för… ändras till följande lydelse…

Vart ska motionen skickas och när?
Senast 31 januari ska motionen vara hos Skap.
Motionen skickas med fördel via mail till info@skap.se 
eller per post till Skap, Hornsgatan 29c, 118 49 Stockholm