Stipendier och priser / 221202

Fondstipendier 2022!

Årets mottagare av Skaps fondstipendier (40 tusen kronor vardera) är utsedda, de är:

Stiftelsen Fred Winters minnesfond

Ragnar Grippe
Pär Frid och Karl Frid

Stiftelsen Skaps Jubileumsfond
Elvira Björkman och Nicklas Hjertberg
Maria Mathea (Broberg)

Einar Westlings understödsfond
Martin Hederos
Karl-Jonas Winqvist

Stiftelsen Sven Paddocks minnesfond
Frida Hyvönen
Aleena Gibson

GRATTIS!