Påverkansarbete / 221202

Delta i enkät om europeiska musikskapares ekonomi och ersättningar

ECSAs Working Group on Fair Practice genomför en undersökning för att samla in data och bevis om den sociala och ekonomiska situationen för musikskapare i Europa.

Detta initiativ är en uppföljning av de insatser som ECSA och dess medlemmar genomfört under flera år om upphovspersoners ersättning och rättvisa andel i nyttjandet av deras verk, och ska leda till ökad medvetenhet och främja ytterligare riktade insatser.

All data kommer att samlas i en rapport som ska ge en översikt över upphovspersoners situation i Europa. Rapporten kommer att vara början på en europeisk kampanj om Fair Practice, vars främsta mål är att förbättra beställnings-, uppträdande- och ersättningspraxis inom musiksektorn och på så sätt skapa bättre ramar, arbetsvillkor och ersättning för alla kompositörer och låtskrivare.

Läs mer och delta gärna i enkäten här!

(Det går fortfarande att fylla i efter 7 november.)