Upphovsrätt / 221130

Bifall för en ny upphovsrättslag!

Idag biföll Sveriges Riksdag regeringens proposition 2021/22:278 om Upphovsrätten på den digitala inre marknaden! (Implementering av EU-upphovsrättsdirektivet i Sverige). De flesta av er har följt resan på olika avstånd men för alla som åter vill påminna sig om vilket arbete som gått in i detta från Skaps håll har vi här en bra sammanfattning!

Alfons Karabuda, som haft en central roll i ”baxandet” av direktivet genom EU:s inre rum, kommenterar så här:
”Det innebär att många (många) års påverkansarbete för att modernisera upphovsrätten och skapa balans i den kulturella näringskedjan äntligen nått ett mål! Det har funnits viktiga milstolpar under vägen och det har krävts ett samarbete utöver det vanliga för att vi mindre aktörer skulle ha en chans mot de gigantiska digitala plattformarna. Lite visste man när vi påbörjade denna process i EU hur många års kamp vi skulle ha framför oss.”

Men nu är vi verkligen där och säger grattis till Skaps medlemmar som gett oss mandat och förtroende att driva denna viktiga fråga under så många år.