Påverkansarbete / 221007

Kulturen i fokus på Unescos världskonferens

Globala målen känner många till – det är den mest ambitiösa agendan för hållbar utveckling som världens länder någonsin antagit. International Music Councils experter har länge varit centrala i arbetet för att få kulturen att (enligt UNESCO) definieras som eget område, vilket är helt nödvändigt för en hållbar samhällsutveckling. Skaps ordförande – tillika IMC:s president – har under de senaste åren varit med och utformat utkastet som lett till det globala policydokument som organisationernas medlemsländer nu förbinder sig att följa. På världskonferensen Mondicacult som genomfördes i Mexiko i veckan, med representanter från medlemsländernas regeringar, presenterades därför #Culture2030Goal med fokus på kultur och hållbarhet och förslag lades fram för kulturella mål i samband organisationens framtida utveckling.  

Alfons Karabuda kommenterar:
— Vårt mål var bland annat att göra kulturen till ett egen SDG (Sustainable Development Goal).
— Kampanjens resultat inklusive de stärkta kulturella målen speglar IMC:s värderingar som definierats i Five Music Rights. UNESCOs tio potentiella måltavlor är helt i linje med vår vision om en värld där alla kan lära sig, uppleva, skapa, framföra och uttrycka sig själva helt fritt genom musik och där musikskapare och musik uppmärksammas och är rättvist ersatt. Vi tror på att om vi vill att kulturen ska vara en oavhängig del av en hållbar utveckling så behövs specifika mål för den som är förankrade i framtida ramverk.

Konferens till Sverige 2023

Skap och Alfons Karabuda kommer även spela en viktig roll i samband med nästa års konferens, som hålls i Sverige. Kulturrådet om evenemanget: ”De internationella diskussionerna om konstens och kulturens betydelse ska nu fortsätta. Mellan 2 och 5 maj nästa år är Kulturrådet och IFACCA värdar för den nionde upplagan av World Summit on Arts and Council. Temat är konstnärlig frihet (IFACCA står för International Federation of Arts Councils and Culture Agencies).”

Länkar

Läs mer om Culture2030
Läs mer hos Regeringen
Mer om konferensen hos Kulturrådet
(länkar till inspelningar av samtalen från årets konferens!)
Läs mer om 5 Music Rights