Medlem / 220623

Stor medlemsenkät nästa vecka

Under vecka 26 skickar vi via Research Automators ut en snabbt genomförd enkät till alla medlemmar. I denna vill vi hemskt gärna att du (anonymt) svarar på ett antal frågor om din ekonomiska situation och vad du vill att Skaps verksamhet ska omfatta i framtiden.

Vi vill med denna information ge dig inflytande och möjlighet att hjälpa föreningen utforma och prioritera verksamheten för att bättre möta medlemmarnas behov och önskemål! Har du frågor om enkäten? Maila info@skap.se