Påverkansarbete / 220520

SR synar tvångsavtalen

Oseriösa aktörer tvingar till sig upphovsrätten till musikskapares verk. Den upphovsperson som inte böjer sig riskerar att bli helt utan uppdrag. Nu uppmärksammar Sveriges Radio detta i flera inslag. Magnus Palmborg, Music Super Circus, ”motiverar” tvångsförläggandet med att ”musiken får sitt värde genom tv-produktionerna”, medan Alfons Karabuda förklarar hur den nya lagstiftningen ska skydda musikskapare och göra det möjligt att få skäligt betalt i efterhand.

”Om inte detta är maffiametoder, vad är då det?”

Anonym låtskrivare

Företaget Music Super Circus anklagas nu för att tvinga in musiker i avtal där de ger bort delar av sin upphovsrätt. Music Super Circus utger sig för att vara musikförlag såväl som music supervisor. I själva verket sysslar de med att sänka värdet på musiken för upphovspersonerna för att själva tjäna pengar på att sälja in musik till populära produktioner som visas av bland andra SVT och Netflix. Avtalen där du som upphovsperson skriver bort hela eller delar av upphovsrätten är en förutsättning för att ens komma ifråga för uppdragen, och bolag som Music Super Circus stänger helt enkelt ute de musikskapare som vägrar böja sig för avtalen.

En kompositör som av förklarliga skäl inte vill uppge sitt namn beskriver hur bolag ljugit för beställare och sagt att kompositören ”inte har tid”, när det i själva verket handlar om att hen inte vill slumpa bort sin upphovsrätt. 

— Men jag hade ju tid. Om inte detta är maffiametoder, vad är då det? säger kompositören.

Alfons Karabuda glädjer sig åt att Sveriges Radio uppmärksammar missförhållandena, som inte är något nytt för musikskapare:

— Det är bra att fler än vi som är direkt drabbade nu ser allvaret som upphovspersonernas utsatthet, genom brister i infrastruktur och rättigheter, innebär för ett framtida musik- och kulturliv.

Magnus Palmborg på Music Super Circus svarar i ett mail till SR:s reporter att det är rimligt att den som beställer specialkomponerad musik till film och TV också får vara med och äga en del av musikrättigheten, eftersom ”musiken får sitt värde genom produktion den är en del av”. 

— Magnus Palmborg beskriver det som rimligt att man tvingar mina kollegor att skriva bort sina rättigheter för att annars inte få jobbet, eller till och med svartlistas som besvärliga och framöver aldrig få arbeta i bolagets produktioner mer. Men pengarna i de här bolagen kommer delvis från skattemedel avsedda att lyfta en hel filmbransch, inte enstaka bolagsägare, säger Alfons Karabuda. 

Sveriges Radios inslag tar också upp vikten av den nya lagstiftningen som ska implementeras i svensk lag. Bland annat ska det bli möjligt för en musiker att kräva mer pengar för sin upphovsrätt i efterhand — om det visar sig att låten drar in stora pengar.

— Den nya lagstiftningen får inte urvattnas till gagn för ett fåtal bolags egenintresse istället för det allmänintresse som upphovspersoner, utövare och deras publik står för. En stärkt och moderniserad upphovsrätt kommer att möjliggöra för våra unga kollegor att berika våra liv med musik och kultur i många år framåt, säger Alfons Karabuda.