Medlem / 220506

Skap startar mentorprogram för ett hållbart musikliv

Hur gör man för att kunna leva på sitt skapande på ett hållbart sätt? Vi tror att ett mentorprogram från proffs till proffs kan vara en nyckel till att lära av varandra för att både orka, hitta strategier för, och få insikter om hur man skapar ett hållbart musikliv.

Vi startar därför upp ett nytt program där du som mentor får chansen att hjälpa en annan människa att växa och få en hållbarhet i sitt skapande. Du som adept kommer få nya infallsvinklar och nya synsätt. I alla mentor- och adeptrelationer sker ett ömsesidigt givande och tagande och de flesta mentorer upplever det som minst lika värdefullt som adepten. Programmet blir en pilot för att utvärdera och sätta formerna för ett eventuellt utökat program. Så ta chansen att både vara med och utveckla dig själv och programmet!

Läs mer och sök här senast 22 maj – vi har ett mycket begränsat antal platser!