Medlem / 220401

Tack för ännu en lyckad årsstämma 2022!

Måndagen den 28 mars 2022 deltog ett fyrtiotal medlemmar (plus 6 fullmakter) i Skaps digitala stämma.

Protokollet kommer att skickas till alla medlemmar inom kort men redan nu vill vi berätta om några beslut som fattades:

Nya styrelseledamöter
Vi välkomnar Namo Marouf och Emanuel Olsson till Skaps styrelse och ser med glädje på att arbeta tillsammans. Vi tog ett samtal med Namo och Emanuel om vad de vill fokusera på i styrelsen.

Hej Namo Marouf, ny(gammal) styrelseledamot!

Hej Emanuel Olsson, ny styrelseledamot!

Samtidigt vill vi rikta ett stort och varmt uppskattande till våra kollegor och avgående ledamöter Alexandra Nilsson och Douglas Carr som under flera år ihärdigt har arbetat för musikskaparnas bästa! Vi ses definitivt igen!

Skaps styrelse består därmed i sin helhet av:

 • Alfons Karabuda, ordförande (2021-2024)
 • Anna Wedin (2020-2023)
 • Dan Bornemark (2020-2023)
 • Amber Watts (2020-2023)
 • Emanuel Olsson (2022 – 2023)
 • Namo Marouf (2022 – 2023)
 • Ayesha Quraishi (2022 – 2025)
 • Anders Wollbeck (2022 – 2025)
 • Örjan Strandberg (2022 – 2025)

Årsavgift 2022
Stämman beslutade att årsavgiften för 2022 återgår till ordinarie och oförändrade nivåer, dvs.

 • 1000 kronor för ordinarie medlem
 • rabatterad avgift om 500 kronor för medlemmar över 67 år alternativt
 • möjlighet för medlemmar över 67 år att välja kostnadsfritt medlemskap med reducerad tillgång till medlemsförmåner (dvs de förmåner som bekostas av medlemsavgifter: tillgång till medlemslägenheter, rösta på Skaps årsstämma, resebidrag och vissa medlemsaktiviteter).

Årsavgiften dras på Stimavräkningen någon gång under innevarande år i de fall denna vid ett och samma tillfälle når upp till minst 1000 kronor. Om din medlemsavgift inte kan dras på din Stimavräkning kommer du att få ett mail med inbetalningsuppgifter i början av året därpå.

Inträdesavgiften för nya medlemmar är fortfarande 200 kronor.

Valberedning och revisorer
Skap arbetar med att förtydliga vissa av de förtroendeuppdrag som stämman tillsätter, dvs vad som valberedningen och föreningsrevisorn har i uppdrag. Stämman beslutade de föreslagna instruktionerna för dessa poster. Till föreningsrevisor valdes Pierre Ström och till valberedning valdes Sarah Riedel, Ragnar Grippe och Thomas Lindahl (enligt stadgarna ska styrelsen utse ytterligare två representanter till valberedningen).

Trots att stämman förflöt mycket bra så är vi alla taggade på att ses i det fysiska rummet nästa år!