Styrelse / 220331

Hej Emanuel Olsson, ny styrelseledamot!

Vad tycker du är det viktigaste för Skap att arbeta med efter pandemin för att hjälpa våra medlemmar återgå till (förhållandevis) normala omständigheter?
”Vi musikskapare tvingas ofta in i egenföretagande, och regelverken är uppenbart inte helt anpassade för oss. Det finns mycket här att förbättra. Men vi har nu fått ett fönster tillallmänheten i och med pandemin, där våra dåliga arbetsvillkor kommit i ljuset, och det ska vi använda. De förslag som Skap, genom Klys, nyligen presenterat gällande sjukpenning och arbetslöshetsförsäkring är exempel på konkreta förändringar som verkligen behövs.”

Vilken typ av påverkansarbete brinner du mest för?
”Jag brinner för att kommunicera lagstiftning och våra arbetsvillkor på ett enkelt sätt. Vi behöver till exempel större kunskap hos allmänheten kring den kollektiva förvaltningen föratt kunna få igenom de förändringar som behövs. Skaps huvudsyfte är att skapa bättre möjligheter för upphovspersoner att kunna försörja sig och uttrycka sig fritt. Just nu behöver vi stå upp för den kollektiva förvaltningen och se till att den inte konkurreras ut av privata företag. Den fungerar bara om alla är med på tåget och all splittring bland kulturskaparna skadar våra egna intressen på sikt. Vi måste få alla att förstå att mycket av det som vi idag tar för givet faktiskt kan försvinna om inte vi slår vakt om det. Jag tror också att Skap i framtiden behöver lägga en del fokus på att hjälpa upphovspersonerna att bättre ta vara på sina närliggande rättigheter. Det är de som idag genererar de stora pengarna på t.ex. Spotify och många av våra medlemmar är även musikproducenter.”

Vad har du för planer med ditt eget komponerande/musicerande under närmaste året?
”Just nu sitter jag och skriver de sista tonerna till en förställning/oratorium som heter Gud har inga andra händer än våra som ska sättas upp i påsk. Marika Lagercrantz regisserar och jag får min musik framförd av några sångare från radiokören och en fantastisk stråkkvartett. Det är lyx.”

Har du några förändringar du drömmer om att genomföra (litet eller stort!) i Skap?
”Jag önskar att Skap vore en än mer naturlig gemenskap för nya musikskapare. Jag själv arbetade som låtskrivare i 12 år innan jag gick med i Skap och det borde inte vara så. Annars tycker jag att Skap idag arbetar bra på många sätt, med fokus på mångfald och inkludering av alla genrer. Skap tänker även stort och vill vara ledande i utvecklingen av lagstiftningen både i Sverige och EU. En viktig förändringsprocess som måste göras nu är att hitta ett sätt att kunna fortsätta det goda arbetet utan Alfons, som meddelat att han kommer sluta. Skap behöver. med andra ord både vara en ’stor’ förening som leder påverkansarbete internationellt och en ’liten’ förening som finns till för varenda medlem oavsett genre.”

Finns det något innehåll (läsning, filmer, poddar etc) som du vill dela med dig av till kollektivet – kan handla om musik, musikskapande eller kultur (eller för all del vad som helst som är nyttigt för musikskapare!)?
”Två böcker jag rekommenderar till den som önskar sätta sig in i hur våra rättigheter som musikskapare är konstruerade är Svensk upphovsrättshistoria av Gunnar Petri och Musikjuridik av Henrik Stannow. Kanske tråkig läsning, men viktig för den som vill försörja sig på riktigt i den här branschen. De brukar finnas på biblioteket.”