Påverkansarbete / 220302

Implementeringen intensifieras

I veckan har påverkansarbetet kring implementeringen av upphovsrättsdirektivet intensifierats. Skaps ordförande Alfons Karabuda har tillsammans med en mindre styrgrupp från KLYS i Riksdagen deltagit i möten med både Socialdemokrater och Moderater med ansvar för upphovsrätt, kultur och näring. Tre områden som alla påverkas av det kommande direktivet.

Alfons om vad han förmedlat i samtalen:

”Den så kallade moderniseringen av upphovsrätten har varit en mångårig process där jag som representant för mina kollegor i Europa spelat en aktiv roll i framtagandet av den så kallade transparenstriangeln som sedermera blev artikel 18-23. Vi samlade bevismaterial från tolv länder där det tydligt framgick att tvångsavtal och orimliga villkor dominerade och med till exempel ljudinspelat bevis där TV-chefen för tyskt TV bolag säger att ’om du inte skriver över dina rättigheter till oss så kommer du aldrig att arbeta för någon av våra bolag mer i ditt liv’”

”Det handlar alltså inte om tycke, smak eller olika åsikter. Det handlar om bevis för att vi har en dysfunktionell marknad där värden dräneras ur den kulturella näringskedjan, oftast till aktieägare i andra länder som USA, i stället för att upphovspersoner och utövare tar del av det värde det de genererat för alla. Då investeras nämligen ofta stora delar tillbaka in i ekosystemet, vilket skapar mer kultur, tillgänglig inte bara för de som skapar eller utövar utan för lyssnarna, läsarna, tittarna. Alltså också konsumenter, medborgare.”

”Som regeringens sakkunnige i utredningen Återstart för kulturen visar vi också tydligt på de brister vi har i den digitala infrastrukturen och där rapporten visar på vikten av att implementeringen av upphovsrättsdirektivet tas på allvar och inte urvattnas. Det handlar inte bara om individer även om vi utgår från dessa, det handlar om att skapa hållbarhet och genom den också en sund konkurrens.

”Det svenska musik- och kulturundret kan inte tas för givet och vi ser andra länder skapa bättre förutsättningar för deras kultursektor. Som exempel kan nämnas Frankrike, som tar direktivet längre och lägger till villkor som omöjliggör för giganter som Netflix att komma till Frankrike och hävda att det är amerikansk lag som gäller även för inhemska produktioner de är delaktiga i.”

”Avslutningsvis förklarade jag att Upphovsrättsdirektivet redan är en kompromiss. Att direktivet, som tagit många år att ta fram och där Rådet, Kommissionen och parlamentet faktiskt enats. Där marknadens parter fått säga sitt. Det får inte urvattnas ytterligare.”